Cevaplar

2012-11-27T20:27:17+02:00

Canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir.DNA’daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir.Enzimlerin proteinden oluşmuş kısmına apoenzim denir.Buna ise basit enzim denir.Enzimlerin vitaminden oluşmuş kısmına koenzim denir.Mineralden oluşmuş kısmına kofaktör denir.Apoenzim ile koenzimin birlikte oluşturduğu gruba tam enzim anlamına gelen holo enzim denir.Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir.
Aktivasyon Enerjisi:Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır.

0
2012-11-27T20:27:33+02:00

NZİMLER

Günümüzde aldığımız bilimsel mesafeye rağmen canlı nedir? sorusu hala çözülememiş bir sorudur.Ancak çok iyi bildiğimiz birşey varki,hücre ve hücrelerden oluşmuş canlılar durup dinlenmebi lmeden reaksiyon gerçekleştiren kimyasal labaratuvarlardır.bulabaratuvar içerisinde reaksyonları gerçekleştiren kimyagerler,enzzimler dir.bu reaksyonlar sindirim,görme,konuşm a....vs.dir.Yukarıda saydığımız olaylarla beraber organizmada insanı hayrete düşürenreaksiyonlarda vardır.Özellikle ETS tarafından gerçekleştirilen elektron taşıma reaksyonları.ETS enzimleri H atomunu elektron ve protonlarına ayırarak taşırlar.Elektron ETS tarafından taşırken protonda ayrı yoldan taşınır.
Yukarıda canlı ve enzimler arasındaki ilişkiye biraz değindik.Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiıiriz:CANLILI K, ENZİMATİK REAKSYON zincirleriyle gerçekleşmektedir.


Enzimin Tanımı Ve Yapısı


Canlılarda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren katalizörlere enzim denir.Enzimler yapı olarak iki kısımda incelenir.Basit enzimler ve bileşik enzimler.

Basit Enzimler:
Sadece proteinden meydana gelmiş enzimlerdir.Bunlara en iyi örnek sindirim enzimleri ve üreyi parçalayan üreaz enzimleridir.Reaksiyo n direk olarak protein kısmı tarafından yürütülür.

Bileşik Enzimler:
Bileşik enzimler iki kısımdan meydana gelir.
Protein + Vitaminler
Protein + Mineral maddeler veya metal iyonlarıdır.
Bu enzimlerin protein kısmına apoenzim,vitamin kısmına koenzim veya prostatik grup denir.Metal iyonları ve mineral maddeler gibi kısımlarına da enzim aktivatörleri denir.
Bileşik enzimler ayrı ayrı görev yapamazlar.Çünkü enzimin etki ettiği maddeyi protein kısmı belirler.Koenzim reaksiyonu gerçekleştirir.Organi zmalarda vitamin veya metal iyonları eksik olursa protein kısımları reaksiyonu gerçekleştiremez.Bund an dolayı canlı hastalanır.Mesela gözdeki A vitamini görme reaksiyonlarını gerçekleştiren enzimin bir parçasıdır.Yani koenzimdir.A vitamini olmasa reaksiyon gerçekleşmez ve gece körlüğü ortaya çıkar.


BİR GEN - BİR ENZİM İLİŞKİSİ:
Canlıda her enzim proteinden yapılmıştır.Her prtein bir gen tarafından programlandırılarak görevlendirilmiştir buna bir gen bir enzim hipotezi denir. Genler sentezletmiş olduğu proteine ne yapacağınıda şifrelemiştir. 


ENZİM REAKSİYONLARININ ETKİLENDİĞİ FAKTÖRLER:
Enzimler kimyasal reaksiyonları gerçekleştirdiklerind e bazı faktörlerin etkisi altında kalırlar.

ISI:
Her enzim reaksyonunun optimal bir ısı seviyesi vardır.İnsanda bu ısı 36,5 derecedir.0 derecede enzimler pasiftir.Ancak yapıları bozulmaz.Canlılıkta kaybedilmeyebilir.Gen el olarak enzimler 60 C de bozulurlarPH
Her reaksiyonun gerçekleşebilmesi ortamın PH ını belirleyen belli oranda H ve OH iyonları konsantrasyonu olmasına bağlıdır. 

ENZİM VE SUBSTRAT KONSANTRASYONU
Ortamda reaksiyon hızını artırıcı yapılardan biride enzim ve substrat miktarıdır.Her ikisinin miktarı belirli oranlarda artırılırsa reaksiyon hızı sürekli artar.SU
Enzim reaksiyonunun gerçekleşebilmesi için ortamda belirli oranda su olması gerekir .Çünkü moleküllerin birbirine çarparak reaksiyonu gerçekleştirebilmesi için hareketi sağlayacak sıvı bir ortamın olması gerekir.Tohumlarda su miktarı az olduğundan reaksiyonlarda minimal seviyede gerçekleşmektedir.


ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1=Biyolojik reaksiyonlrın aktivasyon enerjisini düşürürler.
2=Enzim daima bir çeşit reaksiyonu gerçekleştirir.
3=Enzimler aynı tür reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar yapabilirler
4=Enzimler gerçekleşecek reaksiyonun çabuk dengeye ulaşmasını sağlar
5=Enzimler cansız ortamdada görev yaparlar.
6=Enzimler reaksiyonlarını daima etki ettiği maddenin dış yüzeyinden başlatırlar.Mesala sindirim esnasında eğer besinler ağızda ve midede fiziksel olarak parçalanmasaydı sindirim çok az gerçekleşirdi.Çünkü enzimler dış yüzeyden reaksiyonu başlatırlar. 
Enerji Veren Enzimler

Çocukluğunuzdaki enerjinizi hatırlayın? Nereye gitti dersiniz? Cevabı enzimlerde aramak lazım. Enzimler vücudumuzdaki her fonksiyonu katalize ederler fakat zamanla tükenirler ve eski enerjimizi kaybederiz. Enzimlerle saati geriye çevirin böylece daha iyi bir sindirim, daha güçlü bağışıklık sistemine sahip olun ve enerjiniz artsın.

Sindirimi kolaylaştıran enzimler

Bunlar sindirim sistemimiz boyunca yerleşirler ve sindirim kolaylaştırıp yediğimiz gıdaların vücut tarafından emilmesini kolaylaştırırlar. Tükürük, mide, pankreas ve karaciğerimizde spesifik protein, karbonhidrat ve yağ sindirim enzimleri bulunur. Bunlarsız gıdalar vücut tarafından alınamaz ve sonuçta kötü beslenme, açlık ve ölüm ölüme kadar giden vakalar olabilir. Sindirim vücudumuzun enzim rezervlerini önemli oranda tüketir.

Sistemik enzimler

Bunlar vücudumuzun işleyişi ve onarımını destekler. Hücre seviyesinde onarımdan zihinsel fonksiyonlara vücudumuzdaki her adımda yeni ve özellikli bir enzime ihtiyaç duyarız. Enzimler olmaksızın vücdumuz yavaşlayarak durmaya başlar. Sigara içmek, içki içmek, kirliliğe maruz kalmak ve stresli ortamlarda bulunmak gibi senzim seviyemizi düşürür.

Gıda enzimleri

Bunlar zengin miktarda taze ve çiğ gıdalarda bulunur. Sindirim sistemimize doğrudan destek verirler. Gıdaları sindirmek için ihtiyaç duyulan dengeyi sağlar, gıdalar bu dengeyle içeriklerindeki besinleri vücuda salarlar. Bu da sindirim sistemi için gereken enzim ihtiyacını azaltır ve enzimlerin sınırlı olan miktarını muhafaza eder.


1 5 1