Cevaplar

2012-11-27T20:33:22+02:00

Demir: Erime Sıcaklığı :1538 °C

Demir : Kaynama Sıcaklığı : 3023 °C

1 5 1
2012-11-27T20:33:34+02:00

Lityum

0,354

180,7

1342

Bor

2,34

2300

4002

Karbon

2,26

3500

4827

Azot

1,25.10-3

-209,86

-195,65

Oksijen

1,429.10-3

-222,65

-182,82

Neon

0,9

-248,44

-245,904

Sodyum

0,971

98

883

Magnezyum

1,738

649

1090

Alüminyum

2,702

660,25

2467

Silisyum

2,33

1410

2355

Fosfor

1,82

44,3

280

Kükürt

2,07

115,36

444,75

Klor

0,003214

-100,84

-33,9

Potasyum

0,862

63,35

759

Kalsiyum

1,55

839

1484

Krom

7,19

1857

2672

Manganez

7,43

1244

1962

Demir

7,874

1535

2750

 
0