Cevaplar

2012-11-27T20:47:15+02:00

 Saâdete alâmet beştir : Yumuşak kalp, çok ağlamak, dünyaya gönül vermeden zâhit yaşamak, az ümitli olmak ve haya sahibi olmak.

Şakîk-ül Belhi (K.S.) 

* Huzur bulmaz gayriyi elbet huzursuz eden, Hüznü muâşerettir insana huzur veren.

Sabri

* Kurtuluş şu üç şeydedir : Allah'tan korkmak, Helal rızık aramak (kazanmak), Doğru yolda yürümek (istikametten ayrılmamak).

Feridüddin ATTAR (K.S.)

* Saâdet arıyorsan Kur'an kalesine gir, İşte o anda ruhun semâ semâ yükselir.

Necati BURSALI

* Saâdetin yolunu, isteklerimin yerine getirilmesine gayret etmekle değil, arzularımın kısılmasında buldum.

John Stuart MILL

* Saâdet cismâni hazlardan ibâret olsaydı, yeme kavuştukları zaman öküzleri bahtiyar saymamız gerekirdi.

HERAKLIT

* Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azâbı ile beraber olan zenginlikten bin kere; bin daha iyidir.

AMENEMOPE

* Huzuru kendi içimizde bulmazsak,başka yerlerde aramak boşunadır.

La ROCHEFOUCAULD

* Saâdet bir tekerlek gibi döner, kimini yukarı çıkarır, kimini aşağı düşürür.

Nikolayeviç TOLSTOY

* Saâdet hepimizin uzanabileceğimiz bir yerdir. Mahâret onu farkedebilmek.

LUCRECE

0