Cevaplar

2012-11-27T20:55:11+02:00

Tanzimat dönemi........................... fermanı :)

2 4 2
2012-11-27T21:12:23+02:00

19.YY- OSMANLI DEVLETİNDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ
1808 SENED-İ İTTİFAK

* II.Mahmut ve Ayanlar arasında yapıldı.Alemdar Mustafa paşa etkilidir.
* Bir sözleşmedir.(Uzlaşma belgesi). Yenilik değildir.
*** Sadece Ayanlara bazı haklar verilmiştir.(Padişah vergi ve asker toplarken ayanların görüşünü alacak , ayanlar ise merkezin emirlerini yerine getirecektir )
* Ayanlar hukuksal olarak o bölgenin yönetici haline gelmiş, resmen tanınmış,taviz verilmiştir.
AMAÇ: Osmanlı devletinin merkezi otoritesini yeniden sağlamaktır.(Ancak bu sözleşmenin yapılması Devletin güçsüzlüğünün kanıtıdır)
UYARI: Osmanlı tarihinde merkezi otoriteyi güçlendirmek için atılan ilk adım SENED-i İttifak. Atılan en büyük adım ise 1826 Vakayi Hayriye’dir.
ÖNEMİ NEDİR PEKİ?

*Padişahın egemenlik hakları ilk kez kısıtlandı.
*İlk anayasal belgedir.
*Feodalite ilk kez resmiyet kazanmıştır.(Ayanlara ayrıcalık)
*Demokratikleşmenin ilk hareketidir.
* Şekil olarak manga Cartaya benzer.
TANZİMAT DÖNEMİ(1839-1876)

1839 TANZİMAT FERMANI

*Padişah Abdülmecit – Sadrazam Mustafa Reşit Paşa *Kanun Hükmündedir. Yeniliktir.
*** Tüm osmanlı halkına hak ve hukuk teminatı vermiştir.GENEL fermandır.
*Müslüman-Hristiyan halk arasında bazı konularda İLK EŞİTLİK sağlanmıştır.(Adli , Mali , Askeri ,Hukuk Alanlarında)
AMAÇ: Devleti çöküşten kurtarmak bu TEMEL AMAÇTIR. Avrupanın iç işlerimize karışmasını engellemek. Avrupanın desteğini almak(Mısırın sorunun çözümü için)…
ÖNEMİ NEDİR PEKİ ?

*Osmanlı tarihinde ilk kez Padişahın gücü üstünde yasa gücü , kanun gücü, Hukuk gücü üstünlüğü ilkesi tanınmıştır.
*Türklerin ilk HAKLAR beyannamesi kabul edilir.
*Hukuk devleti ve Sosyal devlet olma yolunda ilk adımdır.
*Anayasa ve demokrasiye geçişin ilk aşamasıdır.(Anayasa taslağıdır)
*İlk laikliğe geçiş aşamasıdır.
* İçerik olarak manga cartaya benzer
* Askerlik vatan görevi haline gelmiştir.

0