Cevaplar

2012-11-27T20:55:23+02:00

I don’t have enough money. – Yeterince param yok. 
There is enough paper. – Yeterince kağıt var. 

1 5 1
2012-11-27T20:55:53+02:00

* Enough sıfatlardan veya zarflardan sonra gelir.

The tea wasn’t hot enough. - Çay yeterince sıcak değil.
They worked hard enough to get an A on the test.- Testte A almak için yeterince çok çalıştılar.
My brother is enough clever to solve this. – Kardeşim bu problemi çözebilecek kadar zeki. 

* Aynı zamanda enough isimlerden önce de kullanılır. 

I don’t have enough money. – Yeterince param yok. 
There is enough paper. – Yeterince kağıt var. 

* Enough kendi başına da kullanılır.

We need twenty chairs. Is there enough? – 20 sandalyeye ihtiyacımız var. Yeterince var mı?
Enough said – Anladım.

Enough said. You are not coming to the party. – Anladım. Partiye gelmiyorsun. 

That’s enough. –Yeter. 

That’s enough.Thank you. – Yeter. Teşekkür ederim. 

Enough is enough. – yeter yeter demektir. (yapmaya devam ettiğin işi bırak)

I don’t want to tell it again, stop laughing. Enough is enough. – Tekrar söylemek istemiyorum, gülmeyi bırak. Yeter.
0