Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-27T21:01:28+02:00

saatle r etkeler dış alan konumlamaları izohis 

0
En İyi Cevap!
2012-11-27T21:01:50+02:00

COĞRAFYA 9.SINIF 1. YAZILI SORULARI (Örnek soru tipleridir.İstediklerinizi seçip sorabilirsiniz.)
1.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A.Rüzgar B.Kum C.Yağmur D. Kayaçlar E.Yollar
2.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?
A.Bilgisayar B.Telefon C.Akarsu D.Kapı E.Ayakkabı
3.Coğrafya nedir? Kısaca açıklayınız.
4.Coğrafyanın bölümlerinden biri olan …………………………………. su küreyi inceler.
5.Coğrafyanın bölümlerinden biri olan …………………………………. yer şekillerini inceler.
6.Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A.Jeomorfoloji B.Klimatoloji C.Hidrografya D.Biyocoğrafya E.Astronomi
7.Botanik ve zoolojiden faydalanan coğrafyanın bölümü hangisidir?
8.Yer altı zenginlikleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
9.Harita nedir?
10.Haritaların günlük yaşantımızdaki önemi nedir?
11.Harita çizim yöntemlerinin isimleri nelerdir?
12.Eş derinlik eğrilerine ……………………. denir.
13.Eş yükselti eğrilerine ……………………… denir.
14.İzohips yöntemini açıklayınız.
15.Tarama yöntemini açıklayınız.
16.Kabartma yöntemini açıklayınız.
17.Renklendirme yöntemini açıklayınız.
18.Gölgelendirme yöntemini açıklayınız.
19.Harita çizimlerinde kullanılan projeksiyon tiplerinin adlarını yazınız.
20.Konik projeksiyon ile çizilen haritaların özellikleri nelerdir?
21.Düzlem projeksiyon ile çizilen haritaların özellikleri nelerdir?
22.Silindirik projeksiyon ile çizilen haritaların özellikleri nelerdir?
23.Haritalarda kullanılan küçültme oranına ……………………………….. denir.
24.Haritalarda kullanılan sembollerin yer aldığı bölüme ……………………………. denir.
25.A-B kentleri arasındaki uzunluk 1:300.000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak gösterildiğine göre bu iki kent arası gerçek mesafe kaç km’dir?
26.A-B kentleri arasındaki uzunluk 1:400.000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterildiğine göre bu iki kent arası gerçek mesafe kaç km’dir?
27.A-B kentleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık 300 km olup bu iki kent arası haritada 12 cm olarak gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?
28.A-B kentleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık 150 km olup bu iki kent arası uzaklık 1:600.000 ölçekli haritada kaç cm olarak gösterilir?
29.1:300.000 ölçekli bir haritada alanı 12 cm² olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km²dir.
30.İki paralel arası ………..km’dir.
31.İki meridyen arası zaman farkı ………….. dakikadır.
32.Eş yükselti eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerde eğim ………………..

S O R U L A RKaynak: http://www.bilgiyuvasi.com/2011-2012-yili-9-sinif-cografya-1-donem-1-yazili-sorulari#ixzz2DS2OgMzX

2 5 2