Cevaplar

2012-11-27T21:20:26+02:00

defterden bak veya kaynak kitaptan bak çok basit istiyorsan açıklıyım:)

1 1 1
2012-11-27T21:20:31+02:00

KELİMELERDE ANLAM İLİŞKİSİ

YANSIMA SÖZCÜKLER 

Doğadaki canlı ve cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklidi olarak ortaya çıkan kelimelere yansıma denir.

Örnek

Çat, pat, güm, me, hav, mö, miyav, cik, hırıltı, şangırtı, şırıltı…

Not:Kulağa hitap etmeyen kelimeler yansıma değildir.

Işıltı, parıltı, ötme…

İKİLEMELER 
Anlatımı güzelleştirmek, güçlendirmek, çekici kılmak amacıyla, kelimelerin çeşitli şekillerde yan yana getirilmesiyle oluşturulan söz öbeğine, ikileme denir.

İkilemeler Değişik Şekillerde Oluşturulur

1 - Yanı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler

Örnek

ağır ağır, deste deste, açık açık, yavaş yavaş…

2 - Eş anlamlı ya da yakın anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler

Örnek

Eş dost, doğru dürüst, kılık kıyafet, yalan yanlış, ses seda, ağrı sızı…

3 - Karşıt (zıt) anlamlı kelimelerden oluşan ikilemeler:

Örnek

er geç, bata çıka, düşe kalka, aşağı yukarı, iyi kötü, gide gele…

4 - Biri anlamlı diğeri anlamsız kelimelerden oluşan ikilemeler

Örnek

boy pos, yırtık pırtık, eski püskü, eğri büğrü, ufak tefek, az buz…

5 - İkisi de anlamsız kelimelerden oluşan ikilemeler

Örnek

abur cubur, abuk sabuk, ıvır zıvır, eften püften, kem küm, eciş bücüş, mırın kırın…

6 - Yansıma kelimelerden oluşan ikilemeler

Örnek

mışıl mışıl, horul horul, çıtır çıtır, şıngır mıngır, şakır şakır, katır kutur…

7 - Bir eylemin olumlu ve olumsuzunun birlikte kullanılmasıyla oluşan ikilemeler

Örnek

gider gitmez, döner dönmez, bakar bakmaz….

8 - İsmin hal ekini almış ilgili kelimelerin yan yana gelmesiyle oluşan ikilemeler

Örnek

yan yana, omuz omuza, el ele, baş başa…

Not: İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulma


0