Cevaplar

2012-11-27T21:27:53+02:00

Aruz ölçüsü, nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü.
Sözlük anlamları ‘yön, ‘yan’, ‘bölge’, bulut, keçi yolu, ‘deli', 'sarhoş deve’, ‘çadırın orta direği’, ‘karşılaştırılan', 'ölçü olan şey’falanfilan gibi çeşitlidir. Edebi kavram olarak, bu anlamlardan hangisine dayandığı tam olarak bilinmemektedir. Develerin yürüyüşünden, demircilerin sistematik çekiç vuruşundan veya çamaşırcı kadınların tokmak seslerinden çıktığı görüşleri vardır. Bir çadırı direğin ayakta tutması gibi, divan şiiirini ayakta tutan en büyük unsurun aruz olduğu düşünülür. Aruz bilimini bir öğreti biçiminde ilk olarak ortaya koyan ünlü Arap dilcisi İmam Halil bin Ahmed'dir. Aruz ölçüsü, Arap, Türk, Fars, Afgan, Pakistan ve kısmen Hint edebiyatında kullanılmaktadır.

0
En İyi Cevap!
2012-11-27T21:35:50+02:00

Aruz, hecelerin açıklık-kısalık, kapalılık-uzunluk esasına dayana bir ölçüdür. açık ve kısa hece (.) , kapalı ve uzun hece (-) işaretiyle gösterilir. uzatma işaretri almış ünlüler uzun ve kapalı hece kabul edilir. dize sonları daima uzun-kapalı kabul edilir.

 

Çatma kurban / olayım çehr/eni  ey nazlı hilal

  -    .   -    -      . .  -     -      .  .   -   -  .  .  -

 

fâ i lâtün / fe i lâtün / fe i lâtün /fe i lün

 -     -  -       . .  -  -      .  .  -  -     .  .  -

1 5 1