Cevaplar

2012-11-27T21:33:19+02:00

Tam 115 Üniter yapı kurulldu.

1-Asya Hun İmparatorluğu
2-Avrupa Hun İmparatorluğu
3-Ak Hun İmparatorluğu
4-1.Göktürk İmparatorluğu,
5-Doğu Göktürk İmparatorluğu
6-Batı göktürk İmparatorluğu
7-2.göktürk İmparatorluğu
8-Uygur İmparatorluğu
9-Avrupa Avar İmparatorluğu
10-Hazar İmparatorlığu
11-B.Selçuklu Devleti
12-Hazermşahlar
13-Timur Devleti
14-Babür imp.
15-Osmanlı İmp.
16-Kuzey Hun Devleti
17-Güney Hun Devleti
18-1.Chao Hun Dev.
19-2.Chao Hun devleti
20-Hsia Hun Devleti
21-Kuzey Liang Hun Devleti
22-Lou-Lan Hun Devleti
23-Tabgaç Devleti
24-Doğu Tabgaç Devleti
25-Batı Tabgaç Devleti
26-Turfan Uygur Devleti
27-Şatü(o) Türk Devleti
28-Tang Şatü(o) Devleti
29-Tsin Şatü(o) Devleti
30-Kan Çou Devleti
31-Turgiş Devleti
32-Karluk Devleti
33-Kırgız Devleti
34-Sabarlar
35-On Ogurlar
36-Tukurgular
37-Ututrgurlar
38-Basaraba Türk Devleti
39-Karahanlılar
40-Doğu Kara Han
41-Batı KArahanlar
42-Oğuz Yabgu DEvleti
43-Gazneli DEvleti
44-Suriye Selçukluları
45-Kirman Selçukluları
46-Anadolu Selçukluları
47-Irak SElçukluları
48-Eyyubiler
49-delhi Türk Sulatnlığı
50-Mısır Memlükleri
51-Kara Koyunlular
52-Ak Koyunlular
53-Timurlar Devleti(Timur impten farklıdır)
54-Uygur Beyliği
55-Karluk Bwyliği
56-Tolunoğulları
57-Akşidliler
58-çaka Beyliği
59-Dilmaçoğulları
60-Danişmentliler
61-Artuklulkar
62-Sökmenliler
63-Saltuklular
64-inallılar
65-Mengücekler
66-Beğ TEginliler
67-Çobaoğulları
68-Karamanoğulları
69-İnanşoğulları
70-Sahip Ata Oğulları
71-pervane oğulları
72-Menteşe oğulları
73-Candaroğuuları
74-Karesi oğulları
75-Germiyan oğulları
76-Hamid oğulları
77-SAruhan oğulları
78-Aydın oğulları
79-Teke oğulları
80-Eretna
81-Dulkadir Oğulları
82-Ramazan oğulları
83-Dobruca Türk Beyliği
84-Kadı Burhanettin
85-Eşferoğulları
86-Berçem Oğulları
87-Yarluklar
88-Şam Atabeyliği
89-Musul Atabeyliği
90-Azerbeycan Atabeyliği
91-FArs Atabeyliği
92-Büyük Bulgarya Devleti
93-itil Bulgarları
94-Tuna Bulgarları
95-Peçenek Hanşığı
96-Uzlar
97-Kuamlar
98-Kazan Hanlığı
99-Kırım Hanlığı
100-Kasım Hanlığı
101-Hiveler
102-Sibir Hanlığı(1660)
103-Buhara Hanlığı
104-Kaşgar Hanlığı
105-Hokand Hanlığı
106-Türkmen Hanlığı
107-Azerbaycan Cumhuriyeti  --1918-1920
108-Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
109-Hatay Cumhuriyeti
110-KKTC
111-Türkiye Cunhuriyeti
112-Azerbaycan
113-Kırgızistan
114-Kazakistan 
115-Türkmenistan

4 4 4
En İyi Cevap!
2012-11-27T21:33:35+02:00

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)

2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)

5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)

8 - Uygur Devleti (744-840)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

9 4 9