7. Yar sana,
Çağlar sular yarsana,
Çünkü Ferhat’ım dersin,
Bulunmaz mı yar sana?

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
B) Mecaz-ı mürsel – kinaye
C) Telmih – teşhis
D) Cinas – telmih
E) İstifham – teşbih

2

Cevaplar

2012-11-27T21:47:24+02:00

bence              B            şıkkı n:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

0
2012-11-27T21:47:39+02:00

b .................................................

0