10. Sinif Proje Hazirlama icin ogretmen bu sorulari verdi. cozun yazilida aynisi cikcak diye. cozebilirseniz... :)

(2 hesabim daha var puaninizi arttirrim mrk etmeyin ;))

--

1-) Bilgi nedir?

2-) Bilgi cesitleri nelerdir? bir ornekle aciklayiniz.

3-) Bilim nedir?

4-) Ataturk'un bilime verdigi onemi aciklainiz.

5-) Bilim, arastirma ve proje arasindaki ne tur bir iliski vardir? Aciklayiniz.

------

10. Sinif Proje hazirla kitabi syf 27 1. ve 2. soru, 33 unite degerlendirme.

1

Cevaplar

2012-11-27T21:58:10+02:00

1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Kaynak: http://bilgi.nedir.com/#ixzz2DSFu7RHG

Gündelik bilgi 
Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Bu bilginin oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin etkisi büyüktur. Belirli bir yönteme dayanılarak kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yoktur. Örnek: birkaç yeşil elmanın ekşi olduğunu görünce; "elmalar ekşidir" genellemesine ulaşılabilir.

Teknik bilgi
İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir. Teknik bilginin bilgi aktı yarardır. Teknik bilginin iki türü vardır:Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiilim.


Atatürk'ün önem verdiği ve savunduğu kavramların dinimizle olan uyumunu hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk'ün bilim konusundaki yaklaşımı bunun bir başka örneğidir. Atatürk, "İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur"derken 21, aslında Peygamberimiz (sav)'in asırlar öncesinde söylediği "ilim Çin'de bile olsa alınız" buyruğuyla tamamen paralel bir prensip ortaya koymuştur. 

Bilim, Araştırma ve Proje Arasında Ne Tür Bir İlişki Vardır?
Araştırma Bilim İlişkisi

Araştırma: 
Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir problemi çözümlemek ve mevcut bilgileri artırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak yapılan düzenli çalışmaya araştırma denir.
Araştırma; 
“Bilimsel çözümleme yönteminin formal, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanması şeklidir.” ya da “bilgi üretme işidir.”

Araştırma, bilimsel yöntemin kullanılması sonucunda bilimsel bilgi üretmeye yarayan bir çalışma olduğu için bilimin vazgeçilmez aracıdır. Bilimsel bilgi araştırma ile üretilebilir. O halde denilebilir ki, bilim araştırmanın hem sonucudur, hem de sebebidir.


Bireyler tabiattaki olayları anlamada ve problemleri çözmede 3 genel kavramdan etkilenirler.Bunlar;deneyim,muhakeme,araştırmadır.
Kerlinger (1986) araştırmayı deneyimden ayırt etmek için üç önemli özellik ileri sürmektir;
Tecrübe rastlantısal olarak karşılaşılan olaylardan kazanılırken,araştırmada verilen sistemli ve kontrollü elde edilip yorumlanır.
Tecrübe subjektiftir,arştırma ise deneyseldir.
Bireylerin,şahsi tecrübeleriyle edindikleri bilgilerin doğruluk ve geçerliliğinin eleştirilmesini kabullenmeye yanaşmaması yüzünden tecrübe yolu ile kazanılan bilgilerin değişiminde tutuculuktan kaynaklanan güçlükler söz konusudur.


Kaynak: http://bilim.nedir.com/#ixzz2DSGJCeqc


1 5 1