Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-08-28T03:04:09+03:00
Plazma maddenin en yüksek enerjili halidir. Plazma gazların bir değişik formu mudur yoksa maddenin ayrıca bir faz hali midir hep tartışma konusu olmuştur. Gazlarla plazma arasında kesin sınır eğrisi bulunmamasına rağmen, aşağıdaki farlılıklar nedeniyle plazma maddenin 4. hali olarak kabul görmektedir. • Plazma elektriği çok iyi iletirken gazlar elektriği iletmezler. • Plazma fazında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar gaz fazına göre çok daha hızlıdır. • Gazlar elektriksel olarak nötral olmasına karşın plazma gibi elektrik ve manyetik alandan etkileşmezler. • Plazma, elektriksel alan ile etkileştiği gibi elektriksel alan oluşturur. • Gazlar boşlukları doldurma eğilimindedirler, plazma ise bir yerde toplanma eğilimindedir. • Plazma içerisindeki bir düzensizlik, elektromanyetik dalga hızı ile iletilirken, gazlarda ses hızı ile iletilir. • Plazma içerisinde bulunan parçacıklar sürekli etkileşim halindedirler.(Coulomb)
0