Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-27T22:14:53+02:00

Devlet, tüm zamanlar açısından genel bir tanım yapılması zor olan bir kavramdır. Sebebi ise devletin çok yönlü ve soyu birşey olmasıdır. 

Bu sebeple değişik bir bakış açısı, her disiplinher ideoloji kendi devlet tanımını yapabilir. Devleti bir bütün şeklinde algılamak bu parçaların birleştirilmesiyle olabilir.

Hukuki bakımdan devlet, ülke adı verilmiş belirli bir toprak üstünde yaşamaktao lan insan topluluğunun egemenlik anlayışı ve hukuk içerisinde bir siyasi iktidar altında örgütlenebilmesidir. Bu verilen tanımdaki unsurlar şunlardır : İnsan unsuru, Egemenlik unsuru ve Ülke unsurudur.

İnsan Unsuru : Millet unsuru olarakda adlandırılabilir. Belli bir alanda yaşayan ve değişik bağlarla ortak yaşam idaresi gösterebilen insan topluluğudur.

Egemenlik Unsuru : Siyasi iktidar unsuru olarakta isimlendirilebilir. Bir devletin kurucu unsurudur. Belli bir yeryüzü parçası üstünde yaşayan insan topluluğunun idare etrafında örgütlenmesidir.

Ülke Unsuru : Coğrafı açıdan bütünlük gösteren ve sınırları belli olan kara parçasını anlatır.


0
2012-11-27T22:15:38+02:00


4-Sivil toplum örgütü, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır.Çıkar amaçlı değildir.

0