brüt 5000 TL ile çalışan ahmet hasan evli ve 3 çocuğu vardır. eşi çalışmıyordur. ahmet beyin net ücretini ve asgari geçim indirimini hesaplayınız.

( asgari ücret:886,50 kr))

büyük puan teklif ediyorum. düzgün ve doğru cevap vermeyeni şikayet edecem.

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T14:28:13+02:00

Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı: 10,638.00 TL
Asgari Geçim İndirimi Oranı: %70
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar: 7,446.60 TL
Asgari Geçim İndirimi Yıllık Tutarı: 1,116.99 TL
Asgari Geçim İndirimi Aylık Tutarı: 93.08 TL

 

Asgari geçim indirimi nedir?
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler alabilecektir. Ancak,

- Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
- Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
- Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
- Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.
Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

- Mükellefin kendisi için % 50'si,
- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
- Diğer çocuklar için % 5'i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.
Alınabilecek en yüksek asgari indirim oranı nedir?
En yüksek asgari geçim indirim oranı %85`tir.

18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılabilinir mi?
Asgari geçim indirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmekte olup, kız veya erkek çocuk ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla, 18 yaşından büyük, çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuklardan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.

 

Net ücreti;

3.672,58

Net ücret nedir?
Sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi gibi tüm kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen maaşa net ücret denir.

Brüt ücret nedir?
Çalışanın eline geçen net maaşa sosyal güvenlik primlerinin işçi payı ve gelir vergisi gibi kesintilerin eklenmiş haline brüt ücret denir.

Brüt ücretten net ücret nasıl hesaplanır?
Brüt ücretten SSK işçi payı, SSK İşsizlik Sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra asgari geçim indirimi eklenmesiyle bulunur. En detaylı ve doğru biçimde brüt ücretten net ücret hesaplaması yapmak için hesaplama.net brütten nete hesaplama aracından faydalanabilirsiniz.

Brütten nete hesaplamanın kısa bir yolu var mıdır?
Brütten nete dönüşüm yapılırken bazen brüt maaş belirli katsayılarla çarpılarak yaklaşık sonuçlar elde edilebilir. Ancak bu yöntem tam doğru sonuçlar vermediğinden tavsiye edilmemektedir.

 

 

1 5 1