Cevaplar

2012-11-27T22:39:01+02:00

 

V. Pareto tarafından geliştirilmiş olan bir toplum refah kriteridir.Bu optimum, gelirin toplumun bireyleri arasındaki dağılımını inceler.Buna göre, toplumun bireylerinden en az birinin refahını azaltmadan an az birinin refahını arttırma imkanı yoksa, toplum refahı optimumdur.Pareto, bu optimum ile toplumsal refahın maksimuma çıkarılması gerektiğini ortaya koymuştur.

1 4 1
2012-11-27T22:39:56+02:00

Pareto verimliliğioptimum pareto veya pareto optimumu toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasınınkinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak tahsisi durumu. Yani toplumdaki bireylerden en az birinin refahını azaltmadan diğer birinin refahını artırma imkânı yoksa o toplumun refahı optimumdur. Pareto optimumunun gerçekleşmesi için hem üretimde hem de tüketimde etkinlik sağlanmalıdır. Kanun, İsviçre-İtalyan soyundan gelmiş bir iktisatçı ve sosyal bilimci olan Vilfredo Pareto'nun (1848-1923) adıyla anılır.

Pareto etkinliğin üç unsuru vardır:

Üretimde etkinlik Tüketimde etkinlik Üretimde ve tüketimde eşanlı etkinlik

Pareto etkinliğinde üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki kişiler arasında etkin dağılımına ve üretim faktörlerinin, çeşitli mal ve hizmetlerin dağılımını nasıl yaptığına bakılır.

1 4 1