Cevaplar

2012-11-27T22:56:24+02:00
Eski Panayırlar

Bu panayırların ticaret için olduğu kadar din bakımından da büyük önemleri vardı. M .O. 1000 yıliannda Fenikeliler zamanında, Mekke şehrinde büyük panayırlar kurulurdu. Bunları dinî sebeplerle Mekke’yi ziyaret eden kimseler hazıHarlardı. Panayır günü uzun kervanlar Mekke’ye gelir, mallan boşaltırdı.
Eski Mısır’da da panayırlar hem ticarî, hem dinî amaçiara dayanırdı. Bunun için, panayırlar ya mezarların bulunduğu yerlerde, ya da türbelerde kurulurdu. Bu panayırlar, ölüler için yapılan törenlerin bir bölümünü meydana getirirdi.
İlk panayırların neden dinî inançlarla ilgili olarak yapıldığını açıklamak güçtür. Buna sebep olarak, yapılan alışverişlerde hileye, kavgalara engel olmak isteği ileri sürülebilir.
0