Cevaplar

2012-11-27T23:16:30+02:00
Mitler destan döneminde ortaya çıkmıştır. Destan döneminde bilimle evreni henüz anlayamayan insanların deprem, şimşek, yankı, rüzgâr, uyku gibi doğal olaylara göç, savaş, işgal gibi sarsıcı olaylara düş yoluyla olağanüstü nitelikler kazandırmaları mitolojik ögeleri oluşturmuştur. Destanlarda da mitolojik ögelerin etkisi vardır. Destan dönemi bütün milletlerde yaşanmıştır. Bundan    dolayı birbirinden uzak milletlerin destanlarında veya efsanelerinde aynı konular işlenmiştir. Milletler, mitolojik motiflerle süsledikleri geçmişlerini destanlar yardımıyla ifade ederler. Destan döneminde ayrıca, destanları oluşturan çekirdek olaylar yaşanmıştır.

Türk – Yunan – İran – Çin Mitolojik Unsurları

0
2012-11-28T00:47:27+02:00

tanzimat öncesi sözlü ürünlerin hakim olduğu koşuk sagu ve sav metinlerinin bulunduğu dönem

0