Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T07:41:06+02:00

öteleme harekettir.bir cismin bir yerden başka yere gitmesitir.

0
2012-11-28T07:41:22+02:00

Öklid geometrisinde bir öteleme, belli bir yönde sabit bir uzaklık kadar yer değiştirme demektir. Eşölçer dönüşümlerden biridir (diğerleri dönme veyansımadır). Ötelemenin bir diğer yorumu, her noktaya sabit bir vektör eklemek, veya koordinat sistemini kaydırmaktır. Bir öteleme operatörü  şöyle tanımlanır: 

Eğer v sabit vektör ise Tv ötelemesi Tv(p) = p + v olarak çalışır.Öteleme nedir?

Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketine öteleme denir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür.
Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır.
Örneğin şeklimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırılacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş olacak.

Öteleme Simetrisi

Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş ve simetriktir. Bu tür simetrilere öteleme simetrisi denir.

 

1 5 1