Cevaplar

2012-11-28T10:49:20+02:00

sosyolojik imgelem ya da sosyolojik tahayyul olarak dilimize çevrilen ve c wright mills tarafından altı doldurulan sosyoloji terimi.

bireylerin ilk bakışta özel olarak algılanan sorunları ile tarihsel perspektifle şekillenmiş sosyal ve kültürel yapılar arasındaki bağlantılar olduğunu savunur. 

bireysel yaşamlar, aslında tarihi değişik yapılara sahip sosyal hayatın bir yansımasıdır. 

mills, iyi sosyolojik çalışmalar yapabilmek için de bu kavramlaştırdığı tahayyüle sahip olmak gerektiğini savunmuştur.

0
2012-11-28T10:50:06+02:00

sosyolojik imgelem ya da sosyolojik tahayyul olarak dilimize çevrilen ve c wright mills tarafından altı doldurulan sosyoloji terimi.

bireylerin ilk bakışta özel olarak algılanan sorunları ile tarihsel perspektifle şekillenmiş sosyal ve kültürel yapılar arasındaki bağlantılar olduğunu savunur. 

bireysel yaşamlar, aslında tarihi değişik yapılara sahip sosyal hayatın bir yansımasıdır. 

mills, iyi sosyolojik çalışmalar yapabilmek için de bu kavramlaştırdığı tahayyüle sahip olmak gerektiğini savunmuştur.

0