Cevaplar

2012-11-28T18:02:28+02:00

Görünüşlerin Çizilmesi
Görünüşler, cisim üzerinde izdüşüm düzlemine düşürülen
ışınların yerlerine göre adlandırılır.
Önden görünüş :Cisme karşıdan bakılarak çizilen
görünüşe denir. Bu görünüş cismin esas görünüşü olup,
resim kağıdına genellikle ilk önce çizilir.
Üstten görünüş : Cisme üstten bakılarak çizilen görünüşe
denir ve önden görünüşün altına çizilir.
Sol yan görünüş : Sol yandan bakılarak çizilen görünüşe
denir ve önden görünüşün sağ tarafına çizilir. Diğer
görünüşler de izdüşüm yöntemine uygun olarak
adlandırılarak belirtilen yerlere çizilir.

0