Cevaplar

2012-11-28T14:24:29+02:00

1453- İstanbul'un Fetihi

1456- Sırbistan'ın Fetihi

1459- Amasra'nın Fetihi

1460- Sinop'un Fetihi

1460- Mora Yarımadası'nın Fetihi

1461- Trabzon'un Fetihi

1462- Eflak'ın Fetihi

1473- Otlukbeli Savaşı

1473- Boğdan'ın Fetihi

1479- Arnavutluk'un Fetihi

1480- İyon Adaları'nın Fetihi

1481- Otranto'nun Fetihi

1484- Kili ve Akkerman'ın Fetihi

1514- Çaldıran Savaşı

1516- Mercidabık Savaşı

1517- Ridaniye Savaşı

1521- Belgrad'ın Fetihi

1522- Rodos'un Fetihi

1526- Mohaç Meydan Savaşı

1529- I.Viyana Kuşatması

1532- Köszeg Savaşı

1534- Irakeyn Seferi

1538- Irak'ın Fetihi

1538- Hint Deniz Seferleri

1538- Cezayir'in Fetihi

1538- Preveze Deniz Savaşı

1551- Trablusgarp'ın Fetihi

1551- Hint Deniz Seferleri son buldu.

1566- Zigetvar Seferi

1568- Astrahan Seferi

1571- Kıbrıs'ın Fetihi

1571- İnebahtı Deniz Savaşı

1574- Tunus'un Fetihi

1575- Lehistan'ın Fetihi

1576- Cerbe Deniz Savaşı

1578- Fas'ın Fetihi

1579- Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatı

Kaynak: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Kronolojisi http://www.webhatti.com/tarih/558667-osmanli-devleti-yukselme-donemi-kronolojisi.html#ixzz2DWGsbuqq 
whkaynak

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-28T14:27:30+02:00
1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.
1308: II. Mesut'un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin sona ermesi.
1326: Bursa'nın Fethi.
1330: İznik'te ilk Osmanlı medresinin açılması.
1336: İlhanlı Devleti'nin yıkılması.1369: Timur'un Emir ilan edilmesi.
1353: Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri.
1402: Ankara Savaşı.
1403: Akkoyunlu Devleti'nin kuruluşu.
1409: Süleyman Çelebi'nin ( Mevlit'i yazması)
1413: Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416: Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1428: Şeybaniler Devleti'nin kurulması.
1451: II. Mehmet'in padişah olması.
1453: İstanbul'un fethi.
1456: Kazak Hanlığı'nın kurulması.
1461: Trabzon'un Fethi.
1469: Karakoyunlular Devleti'nin yıkılışı.
1273: Otlukbeli Savaşı.
1502: Akkoyunkular Devleti'nin yıkılışı.
1507: Timur Devleti'nin sona ermesi.
1512: Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514: Çaldıran Savaşı.
1516: Mercidabık Savaşı.
1517: Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti'nin sona ermesi.
1520: Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olması.
1522: Rodos'un fethi.
1538: Preveze Deniz Zaferi.
1541: Macaristan'ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1555: İstanbul'da ilk kahvehanenin açılması.
1559: Şehzade Bayezid ve II. Selim'in konya ovasındaki savaşı
1566: Kanuni Sultan Süleyman'nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1571: Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1577: Osmanlı-İran Savaşlarının başlaması
1569: Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1579: Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.
1596: Eğri Kalesi'nin alınması, Hoçova Savaşı, Kanije'nin Fethi.
1606: Zitvatorok Antlaşması.
1633: Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.
1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1651: Kösem Sultan'ın öldürülmesi.
1669: Girit'in Fethi.
1683: II. Viyana Kuşatması.1700: İstanbul Antlaşması.
1711: Prut Savaşı ve Antlaşması.
1716: Nemçe seferinin açılması.
1724: Erivan'ın fethi.
1727: İstanbul'da ilk Türk Matbaası'nın açılması.
1730: Patrona Halil İsyanı, Lale Devri'nin sona ermesi.
1736: Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739: Belgrad Antlaşması.1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.

1740: Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744: Nadir Şah'ın Kars muhasarası.
1768: Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1774: Küçük Kaynarca Antlaşması.1792: Yaş Antlaşması.
1881: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu.
1804: Sırp İsyanı. Napolyon'un kendini imparator ilan etmesi.
1806: Osmanlı-Rus Savaşı.
1812: Bükreş Antlaşması.
1821: Mora İsyanı'nın başlaması.
1826: Yeniçeri Ocağı'nın kapatıması.
1827: Türkiye'de " Buğ gemisi" diye adlandırılan ilk buharlı geminin
çalışmaya başlaması.

1829: Edirne Antlaşması, Yunan Devleti'nin kurulması.
1839: Nizip Savaşı, II. Mahmut'un vefatı, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1854: Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855: Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856: Paris Antlaşması, Islahat Fermanı'nın ilanı.
1858: İstanbul Kız Rüştiye'nin kurulması.
1859: Mekteb-i Mülkiye'nin açılması.
1867: Sultan Aziz'in Avrupa seyahatine hareketi.
1874: Hukuk Mektebi'nin açılması.
1878: Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.
1882: Mısır'ın İngilizler tarafından işgali.
1888: Ziraat Bankası'nın kurulması.
1897: Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908: İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Girit'in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909: 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesi.
1911: Trablusgarp Savaşı.
1912: Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı'nın başlaması.
1913: Balkan Savaşı'nın sona ermesi.
1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1915: Çanakkale Cephesi'nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917: Rusya'da ihtilal çıkması.
1917: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919: 15 Mayıs İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali.
1919: 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 22 Haziran Amasya Genelgesi
23 Temmuz- 5 Ağustos Erzurum Kongresi 4-11 Eylül Sivas Kongresi
1920: 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nıb imzalanması.
1921: Yeni Türk Devletinin ilk Anayasası. Birinci İnönü Muharebesi. Londra Konferansı
İkinci İnönü Muharebesi. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. İstiklal Marşımızın 
Kabulü.Sakarya Meydan Muharebesi. Kars Antlaşması. Ankara Antlaşması.
1922: Saltanatın kaldırılması.
1923: Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Çumhuriyeti'ni kurması.

1 5 1