Cevaplar

2014-07-21T12:49:01+03:00
1) Bir cisimin meydana getirdiği kuvveti ölçmek için kullanılan araç nedir?

Cevap : Dinamometre

2) I. Birimi Newton'dur.
    II. Vektörel bir büyüklüğü vardır.
    III. Büyüklükleri dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdakilerden hngileri doğrudur ?

Cevap: Hepsi doğrudur

3) K cismi 3 farklı ortamda aşağıdaki gibi ölçülmüştür.

I.ortam : 15 N
II.ortam : 16 N
III. ortam : 14,5 N

Yukarıdakilere K cisminin ağırlığının ölçüldüğü ortam hangisi olabilir?

    I.ortam                       II. ortam                         III.ortam
a) Uzay boşluğu         Ekvator bölgesi                 Türkiye
b) Ekvator bölgesi       Türkiye                            Kutup bölgesi
c) Türkiye                    Kutup bölgesi                  Ekvator bölgesi
d) Kutup bölgesi          Uzay boşluğu                  Ekvator bölgesi

Cevap: C şıkkıdır. Çünkü kutuplarda yer çekimi daha fazla iken uzayda yer çekimi yoktur.

Buna göre K cismi kutuplarda en ağır olurken uzayda en hafif ağırlığa sahip olur.
1 5 1