Cevaplar

2012-11-28T15:28:22+02:00

 The tea is too hot to drink. (Çay içilemeyecek kadar sıcak.)

- The weather is too cold to go out. (Hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk.)

- The dog was running too fast to catch. (Köpek yakalanamayacak kadar hızlı koşuyordu.)

- The sun is shining too brightly to look at. (Güneş bakılamayacak kadar parlak bir vaziyette ışık saçıyor.)

- He is too merciful to punish anyone. (Hiç kimseyi cezalandırmayacak kadar merhametli.)

- He is only fifteen years old. He isn’t old enough to marry. (Daha onbeş yaşında. Evlenecek yaşta değil.)
  
- This car is big enough for a large family. (Bu araba büyük bir aileye yetecek kadar büyük.)

- My dog can run fast enough to catch your horse. (Benim köpeğim senin atını yakalayacak kadar hızlı koşabilir.)

- If you don’t study hard enough,  you can’t pass your class. (Eğer yeteri kadar çok çalışmazsan sınıfını geçemezsin.)

7 3 7
2012-11-28T17:11:14+02:00

he tea is too hot to drink. (Çay içilemeyecek kadar sıcak.)

- The weather is too cold to go out. (Hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk.)

- The dog was running too fast to catch. (Köpek yakalanamayacak kadar hızlı koşuyordu.)

- The sun is shining too brightly to look at. (Güneş bakılamayacak kadar parlak bir vaziyette ışık saçıyor.)

- He is too merciful to punish anyone. (Hiç kimseyi cezalandırmayacak kadar merhametli.)

- He is only fifteen years old. He isn’t old enough to marry. (Daha onbeş yaşında. Evlenecek yaşta değil.)
  
- This car is big enough for a large family. (Bu araba büyük bir aileye yetecek kadar büyük.)

- My dog can run fast enough to catch your horse. (Benim köpeğim senin atını yakalayacak kadar hızlı koşabilir.)

- If you don’t study hard enough,  you can’t pass your class. (Eğer yeteri kadar çok çalışmazsan sınıfını geçemezsin.) en iyi bekliorum :D

7 3 7