Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-30T00:02:25+03:00

Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. 

Madde ile ilgili örnekler Oturduğumuz sıralardan, yediğimiz yiyeceklere, dev yıldızlardan gezegenlere, kullandığımız basit aletlerden bilgisayarlara, tek hücreli canlılardan karmaşık yapılı canlılara, gözümüzle görebildiğimiz bütün nesnelerden, göremediğimiz atmosferdeki gazlara kadar her şey maddedir.

Maddenin sınıflandırılması
Maddeler saf maddeler ve Karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Saf maddeler, Elementler ve Bileşiklerdir.
Karışımlar, Homojen karışım ve Heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılır

2 5 2
2012-09-30T00:03:06+03:00

Madde:Madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır 


maddenin özellikleri 

Kütle:Madde miktarı ile büyüklüktür.Kütlenin SI’daki birimini kilogram(kg) dır.Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

Hacim:Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir.Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız.günlük hayata ve deneylerde litre (L)olarak kullanırız.

0