sağlıklı bir erkeğin hemofili bir bayanla doğacak çocuklarında;
a-doğacak 22. çocuğun hemofili olma olasılığı nedir?
b- erkek çocuklarının hasta olma olasılığı nedir?
c-erkek çocuklarının erkek çocuklarına hastalığı aktarma olasılığı nedir?

1

Cevaplar

2012-09-30T00:14:32+03:00

erkek:X^HY  bayan:X^hX^h çaprazlarsak

 

X^HX^h:taşıyıcı(sağlam)    X^HX^h:taşıyıcı(sağlam)     X^hY:hasta     X^hY:hasta        ihtimalleri vardır.

 

a-)doğacak çocuk kaçıncı olursa olsun hemofili olma olasılığı %50 dir.

b-)erkek çocukların hasta olma ihtimali %100

c-)bu oranda bayan sağlamsa %0 taşıyıcıysa %50 hastaysa %100 dür.

0