Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T15:51:12+02:00

1.İnsan, kendisine bir mana vermeye çalışan tek mahluktur. ( Albert Camus )
2.İnsan, her şeye alışabilen bir varlıktır. ( Dostoyevski )
3.İnsan denilince akla ideal gelir. ( Hüseyin Cahid Yalçın )
4.İnsan, " Ne ise o olmayı " reddeden tek mahluktur. ( Albert Camus )
5.İnsan bir gayedir, vasıta değil. ( Kant )
6.İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner. ( Kaşgarlı Mahmud )
7.İnsan gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. ( Lord Byron )
8.İnsan iyi doğar, tabiaten iyidir, onu kötü yapan cemiyettir. ( Unamuno)
9.Bir insanı tanımak istiyorsanız nu büyük bir mevkie geçiriniz. ( La Bruyere )
10.Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söylemez. ( Lavater )
11.Toprağında zengin bir altın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanlarda kendi zayıf ve kuvvetli taraflarını ( çok zaman ) bilmezler. ( Jules Bernard )
12.Üstün sayılan insanlar yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. (Montaigne )
13.İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. ( Mevlana )
14.Hayatta ilerledikçe, vasıflarımızın derecesini anlarız. ( Pround )
15.Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. ( Mevlana )
16.İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür. ( Pollock )
17.Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz. ( P.Pecaut )
18.İnsan olmasaydı, kainat olmazdı. ( H.W. Longfellow )
19.Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. ( Alfred de Vigny )
20.İnsan, görüldüğünden daha değerli olmalı ki, çok iş başarmalı, az ortaya çıkmalıdır. ( Moltke )
21.İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaratılışında asalet olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. ( Montaigne )
22.İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır: Erkeğin mert, kadının namuslu olması. ( Napoleon )
23.Hiçbir şey her şeyden vazgeçebilir, ama insanlardan vazgeçemez. ( L. Borne )
24.İnsanın, insan olmaktan aşka gayesi yoktur. ( L. Scbefer )
25.İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. ( Francis Bacon )
26.En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. ( Socrates )
27.Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. ( Confucius )
28.İyi kalbli insan, başkalarını hased ettirmemek için, kendisinden birkaç kusur bırakır. ( Benjamin Franklin )
29.İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur aaaaaaaa net. ( Shakespeare )
30.İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir. ( John Stuart Mill )
31.Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. ( Albert Camus )
32.Tarçına benzer insan, dövülüp ezildikçe değerlenir. ( John Webster )
33.İnsan, hiçbir zaman, kötü olduğunu en samimi v içten hissettiği andaki kadar iyi değildir. ( Kleist )
34.Mükemmel insanın aksayan tarafları daha çok belli olur. ( Goethe )
35.En kötü insanlar, çok kere, birine muhtaç oldukları zaman dünyanın en iyi insanı olurlar. ( Ebner von Eschenbach )
36.her şeyi beğenen, her şeyi kötü bulan ya da her şeye kayıtsız kalan ( toptancı ) insanlardan çekininiz. ( Lavater )
37.Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yararlar ( Voltaire )
38.Kendisinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. ( Publilius Cryrus )
39.Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır. ( Jerry P. Fleishman )
40.Mert olmayan insanla bir işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. ( Montesgieu )
41.Her şey,eşyanın Halikı elinden çıkarken iyidir, her şey insanın elinde soysuzlaşır. ( Rousseau )
42.Mahlukların en iyisi insan, en kötüsü de kötü insandır.( Eflatun )
43.Adam, adamdır, eğer olmaz ise bir pulu, eşek yine eşektir atlastan olsa çulu. ( Atasözü )
44.Yeryüzünde iki eşit insan vardır: Birlikte yaşadıkları insanlara hayatı hoş edenler, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir edenler. ( Auguste Breal )
45.İnsan, yirmi yaşında çevresine karşı sertse, kalbinde; elli yaşına geldiği halde sertse, kafasında bir eksiklik var demektir. ( B. Barere )
46.İnsanlar ne tam olarak iyi, ne de tam olarak kötüdürler. ( Machiavelli )
47.Bu dünya bir ağaca benzer, bizde bu ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. ( Mevlana )
48.En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. ( Moliere )
49.İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. ( Plautus )
50.Kimlere meydan okumaz insan, tek başına düşündüğü zaman. ( La Fontaine )
51.Zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim. ( Plutarch )
52.Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar. ( Dostayevski)
53.Herkesin kendi usul ve kanunu, pek mükemmel de olmasa, başkasının çok mükemmel usulünden iyidir. ( La Baghavad-Gita )
54.İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış. Kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. ( E. Benson )
55.Gerçek olan bir tek yarış vardır, insanlık yarışı. ( George Moore )
56.Her insan meyvesi ile tanınır. ( Martine Luther )

3 3 3
2012-11-28T15:52:02+02:00

İnsan, insanın kurdudur. Plautus

•İnsan kardeşiyle çoktur, kuvvetlidir. Hadis-i Şerif

•İnsan kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. Goldsmith

•İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! Kıyamet Suresi : 36

•İnsan, “Ne ise o olmayı” rededen tek mahluktur. Albert Camus

•İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner. Kaşgarlı Mahmut

•İnsan da, hayvanlar gibi yabanidir. Tek farkı, dik yürümesidir. Philemon

•İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal hem de kılıç yaparlar. Nizami

•İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Nisa Suresi:28

•İnsanlar vardır ki, ancak bir müddet ağızlarda dolaşan türkülere benzerler.La Rochefoucauld

•İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz.Ali r.a.

•Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır. Hadis-i Şerif

•Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. Napolyon

•Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. W. E. Channing

•Olgun insan, güzel sözler söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyendir. Confucius

•Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem olurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

•Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki, çoğu herkes gibi insandır. Montaigne

•Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Necm Suresi: 39

•Bir insan, söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

•Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La Bruyere

•En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere

•İnsanları oldukları gibi kabul etmeli. Plautus

•Her insan bir dünyadır. Herbert

•Her insan meyvesi ile tanınır. Martine Luther

•Hiç bir insan raslamadım ki, onda öğrenilecek bir şey bulunmasın. Alfred de Vigny

•Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

•İnsan evvela kendi içinde, sonra dışarıda mağlup olur. Rockefeller

•İnsan göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı. Moltke

•İnsana hayat verilmemiş, kiralanmıştır. Publilius Syrus

•İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Fussilet Suresi: 49

öyle kadınlar tanıdım ki onlardaki cesaret bazı erkeklerde olsaydı dünyaya nizam verirlerdi,
öyle adamlar tanıdım ki onlardaki edep ve ahlak bazı kadınlarda olsalardı dünyaya nizam verecek nesilleri yetiştirirlerdi..

İman iddiası itaat ile ispat edilmeden insanı kurtaramaz

Mutlu olmak için seveceğiniz bir eş, severek yaptığınız bir iş ve gerçekleştirmek istediğiniz bir düş yeterlidir

Hapsedilmemiz halver sürgün edilmemiz hicret öldürülmemiz şehadettir

İman, takva ile, takva vesileyi aramakla, vesileyi aramakta cihad ile tamam olur

Kişi görünüşüyle ağırlanır düşüncesiyle uğurlanır

Cahiller dinden iskonto yaparlar cahil sofular dine zam yaparlar. ikisi de birdir

İslam için yaşayınız, islamla yaşayınız, islamla ölünüz ki yaşamınızda ölümünüzde şerefli olsun

Kan; toprağın, ter; ekmeğin, gözyaşı; yüreğin bereketidir

Temsil etmeden teklif etmeyiniz

Bizi başınızdan geçenler değil kafanızdan geçenler ilgilendirir

Siyasette hüküm, ekonomide mülk, kültürde söz Allah’ındır

Huzurda olduğunun farkında olmazsan huzur bulamazsın

Din, duvar değil kapıdır

Affetmek zaferin zekatıdır

İhlasın ortadan kalktığı yerde ihitiras başlar

Karşıt olmak karşı olmak değildir

Hepsi elde edilemeyenin hepsi terkedilmez

Müslüman, nefsini esir ettiği kadar özgürdür

Cihad, islam’la insan arasındaki engelin kaldırılmasıdır

* Bir kişinin Allah’ı varsa neyi yok ? Allah’ı yoksa ( Hayatında Allah’a yer yoksa ) neyi var ? Hz . Ali

* Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştirin ki , Kur’an’sız bir hayat Allah’sız bir hayat demektir . Mustafa İslamoğlu

* Bir zamanlar Firavun’un : “ Sizi terbiye eden , size kanun koyan ,sizi yöneten benim ” dediği gibi , günümüzde de aynı “ rab ” lık iddiasında bulunan insanlar vardır . Mahmud Toptaş

 

 

 

beğendiysen en iyi cevap olarak işaretle

18 4 18