Cevaplar

2012-11-28T15:50:58+02:00

Sevgili arkadaşlar sizlere yardımcı olması amacıyla 9.Sınıf Kimya Sorumluluk Sınav Soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşıyoruz.Bu sorular gireceğiniz sorumluluk sınavının birebir aynısı olmasada müfredat itibariyle konular aynıdır.Kimya dersinde konulardan ve formüllerden genelde aynı tip sorular çıkmaktadır.İşte sizlere farklı iki kurum tarafından yapılan sorumluluk sınav soruları ve cevaplar…

1.X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki ayrı bileşikten ; birincisi 6 gr X ve 12 gr Y , ikincisi 3 gr X ve 24 gr Y içermektedir.Birinci bileşiğin formülü X2Y ise ikinci bileşiğin formülü ne olur?
2. Yemek tuzundaki (NaCl) Sodyum ve Klorun kütlece birleşme oranı 2/3’tür.Buna göre;
a) 25 gr sodyum kaç gr klor ile birleşir?
b) Kaç gram tuz oluşur?
3. Magnezyum ve oksijenin oluşturduğu iki bileşikten birincisinde; 5,6 gr magnezyum 4,5 gr oksijen ile, ikincisinde ise 2,8 gr magnezyum 1,5 gr oksijen ile tepkimeye girmektedir.Buna göre oksijenler rasındaki katlı oran kaçtır?
4. Aşağıdaki madde topluluklarını sınıflandırınız.

I. Hava A. Homojen karışım
II. Alkollü su B. Süspansiyon
III. Ayran C. Çözelti
IV. Yağmur suyu D. Bileşik
V. Zeytinyağlı su E. Emülsiyon

5. Aşağıdaki karışımları ayırmak için hangi ayırma yöntemleri uygulanır?
I. Toprak-su karışımı A. Çözünürlük farkı ile
II. Yemek tuzu-su karışımı B. Isıtma ile
III. Alkol –su karışımı C. Süzme ile
IV. Zeytinyağı-su karışımı D. Kaynama noktası farkı ile
V. Naftalin-tuz karışımı E. Öz kütle farkı ile

6. Şekildeki kapta X, Y ve Z maddelerinin konumları verilmiştir. Şekle göre, bu maddelerin öz kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
7. Aşağıda verilen olayları fiziksel ve kimyasal olarak belirtiniz.
I. Yaprağın sararması,
II. Yoğurdun ekşimesi
III. Taşın ufalanması,
IV. Ocak gazının yanması,
V. Mumun erimesi
8. Aşağıdaki terimlerden uygun olanları verilen boşluklara yazınız.

I. Element II.Bileşik III.Madde IV. Süblimleşme V.Özkütle VI.Çözünürlük

*Bir maddenin katı halden gaz hale geçmesine……………………….. denir.

*Kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelere……………………..denir.

*Birim hacimde çözünen madde miktarına ……………………………denir.

*iki veya ikiden fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni maddeye …………..…denir.

9.Bir tuzun 20oC deki çözünürlüğü 80gr./100.ml. sudur. Aynı sıcaklıkta 450 gr suyla kaç gr doymuş tuz çözeltisi hazırlanır?
10. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki ayrı bileşikten ; birincisi 6 gr X ve 12 gr Y , ikincisi 3 gr X ve 24 gr Y içermektedir.Birinci bileşiğin formülü X2Y ise ikinci bileşiğin formülü ne olur?

0
2012-11-28T17:06:54+02:00

1.X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki ayrı bileşikten ; birincisi 6 gr X ve 12 gr Y , ikincisi 3 gr X ve 24 gr Y içermektedir.Birinci bileşiğin formülü X2Y ise ikinci bileşiğin formülü ne olur?
2. Yemek tuzundaki (NaCl) Sodyum ve Klorun kütlece birleşme oranı 2/3’tür.Buna göre;
a) 25 gr sodyum kaç gr klor ile birleşir?
b) Kaç gram tuz oluşur?
3. Magnezyum ve oksijenin oluşturduğu iki bileşikten birincisinde; 5,6 gr magnezyum 4,5 gr oksijen ile, ikincisinde ise 2,8 gr magnezyum 1,5 gr oksijen ile tepkimeye girmektedir.Buna göre oksijenler rasındaki katlı oran kaçtır?
4. Aşağıdaki madde topluluklarını sınıflandırınız.

I. Hava A. Homojen karışım
II. Alkollü su B. Süspansiyon
III. Ayran C. Çözelti
IV. Yağmur suyu D. Bileşik
V. Zeytinyağlı su E. Emülsiyon

5. Aşağıdaki karışımları ayırmak için hangi ayırma yöntemleri uygulanır?
I. Toprak-su karışımı A. Çözünürlük farkı ile
II. Yemek tuzu-su karışımı B. Isıtma ile
III. Alkol –su karışımı C. Süzme ile
IV. Zeytinyağı-su karışımı D. Kaynama noktası farkı ile
V. Naftalin-tuz karışımı E. Öz kütle farkı ile

6. Şekildeki kapta X, Y ve Z maddelerinin konumları verilmiştir. Şekle göre, bu maddelerin öz kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?
7. Aşağıda verilen olayları fiziksel ve kimyasal olarak belirtiniz.
I. Yaprağın sararması,
II. Yoğurdun ekşimesi
III. Taşın ufalanması,
IV. Ocak gazının yanması,
V. Mumun erimesi
8. Aşağıdaki terimlerden uygun olanları verilen boşluklara yazınız.

I. Element II.Bileşik III.Madde IV. Süblimleşme V.Özkütle VI.Çözünürlük

*Bir maddenin katı halden gaz hale geçmesine……………………….. denir.

*Kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan maddelere……………………..denir.

*Birim hacimde çözünen madde miktarına ……………………………denir.

*iki veya ikiden fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni maddeye …………..…denir.

9.Bir tuzun 20oC deki çözünürlüğü 80gr./100.ml. sudur. Aynı sıcaklıkta 450 gr suyla kaç gr doymuş tuz çözeltisi hazırlanır?
10. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki ayrı bileşikten ; birincisi 6 gr X ve 12 gr Y , ikincisi 3 gr X ve 24 gr Y içermektedir.Birinci bileşiğin formülü X2Y ise ikinci bileşiğin formülü ne olur?

0