Cevaplar

2012-11-28T15:53:22+02:00

- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
- Anadolu ilk kurulan uygarlık Hititlerdir.
- Anadolu’da ilk siyasî birliği Hititler kurdu.
- Anadolu Demir Çağı’na ilk Hititlerle girmiştir.
- Tarihte ilk meclisi Hititler kurdu. (Pankuş adı verilen meclis.)
- İlk tarih yazıcılığını Hititler tuttukları “Kral Yıllıklar” (Anallar) ile yapmışlardır.
- Anadolu’da en eski ilk yerleşim merkezi Konya Çatalhöyük’tür.
- İlk sosyal örgütlenme Maden Devri’nde Mezopotamya’da Sümerler tarafından kuruldu.
- Mezopotamya’da ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
- İlk Güneş saatini Sümerler kullandılar
- İlk defa yazıyı Sümerler buldu.(Çivi yazısı.)
- İlk yazılı kanunlar Sümerler’e aittir. (Urgakina ve Şulgu kanunları.)
- İlk ordu Sümer ve Akad Türkleri tarafından kuruldu.
- İlk defa Avrupa ile Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır.
- Tarih öncesi devirler ilk kez Mezopotamya’da yazının bulunmasıyla sona ermiştir.
- Güneş ve ay tutulmasının düzenli olarak meydana geldiğini ilk defa Mezopotamya medeniyetleri bulmuşlardır.
- İlk anayasayı Babiller yapmışlardır.
- İlk düzenli ve sürekli ordu Akadlar’a aittir.
- Tarihte bilinen ilk imparatorluk Akadlar’a aittir.
- Günümüz Latin Alfabesi’nin temelini oluşturan İlk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur.
- Tarihte ilk denizciler Fenikeliler’dir.
- Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonlar kurmuştur.
- İlk kanun kitabını Babiller yapmışlardır.
- İlk parayı Lidyalılar kullandı.
- İlk defa Doğu -Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu.
- Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa Güneş Yılı’na dayalı takvimi Mısırlılar bulmuştur.
- İlk yazılı antlaşma Mısırlılar ile Hititler arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır. (M.Ö. 1280)
- İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.
- İlk defa tıp ve mumyacılığı geliştiren Mısırlılar’dır.
- Tarımda sulama ve sulama kanallarının yapımı ilk defa Maden Devri’nde, Mısır’da görülür.
- İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 º ye bölen Mısırlılardır.
- Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuşlardır.
- İran’da kurulan ilk uygarlık Medler’dir
- İlk posta teşkilâtını Persler kurmuştur
- İlk modern tarih Yunan medeniyeti’nde yazıldı.
- Tarihte bilinen ilk demokrasi örneğini Yunanlılar uygulamışlardır.
- İlk Yahudi devleti İbrani Devleti’dir.
- Tek tanrılı din ilk defa İbraniler’de görülür.
- Tarihte ilk basın-yayın hayatını Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.

1 5 1
2012-11-28T15:53:55+02:00

- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür. 
- Anadolu ilk kurulan uygarlık Hititlerdir. 
- Anadolu’da ilk siyasî birliği Hititler kurdu. 
- Anadolu Demir Çağı’na ilk Hititlerle girmiştir. 
- Tarihte ilk meclisi Hititler kurdu. (Pankuş adı verilen meclis.) 
- İlk tarih yazıcılığını Hititler tuttukları “Kral Yıllıklar” (Anallar) ile yapmışlardır. 
- Anadolu’da en eski ilk yerleşim merkezi Konya Çatalhöyük’tür. 
- İlk sosyal örgütlenme Maden Devri’nde Mezopotamya’da Sümerler tarafından kuruldu. 
- Mezopotamya’da ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu. 
- İlk Güneş saatini Sümerler kullandılar 
- İlk defa yazıyı Sümerler buldu.(Çivi yazısı.) 
- İlk yazılı kanunlar Sümerler’e aittir. (Urgakina ve Şulgu kanunları.) 
- İlk ordu Sümer ve Akad Türkleri tarafından kuruldu. 
- İlk defa Avrupa ile Asya arasındaki kültürel etkileşme İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır. 
- Tarih öncesi devirler ilk kez Mezopotamya’da yazının bulunmasıyla sona ermiştir. 
- Güneş ve ay tutulmasının düzenli olarak meydana geldiğini ilk defa Mezopotamya medeniyetleri bulmuşlardır. 
- İlk anayasayı Babiller yapmışlardır. 
- İlk düzenli ve sürekli ordu Akadlar’a aittir. 
- Tarihte bilinen ilk imparatorluk Akadlar’a aittir. 
- Günümüz Latin Alfabesi’nin temelini oluşturan İlk alfabeyi Fenikeliler bulmuştur. 
- Tarihte ilk denizciler Fenikeliler’dir. 
- Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonlar kurmuştur. 
- İlk kanun kitabını Babiller yapmışlardır. 
- İlk parayı Lidyalılar kullandı. 
- İlk defa Doğu -Batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu. 
- Yılı mevsim ve güne ayırarak ilk defa Güneş Yılı’na dayalı takvimi Mısırlılar bulmuştur. 
- İlk yazılı antlaşma Mısırlılar ile Hititler arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır. (M.Ö. 1280) 
- İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur. 
- İlk defa tıp ve mumyacılığı geliştiren Mısırlılar’dır. 
- Tarımda sulama ve sulama kanallarının yapımı ilk defa Maden Devri’nde, Mısır’da görülür. 
- İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 º ye bölen Mısırlılardır. 
- Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuşlardır. 
- İran’da kurulan ilk uygarlık Medler’dir 
- İlk posta teşkilâtını Persler kurmuştur 
- İlk modern tarih Yunan medeniyeti’nde yazıldı. 
- Tarihte bilinen ilk demokrasi örneğini Yunanlılar uygulamışlardır. 
- İlk Yahudi devleti İbrani Devleti’dir. 
- Tek tanrılı din ilk defa İbraniler’de görülür. 
- Tarihte ilk basın-yayın hayatını Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.

0