Cevaplar

2012-09-30T00:24:27+03:00

Sultan Murad Türbesi
Bosna-Hersek'teki Konyiç Köprüsü'

3 1 3
2012-09-30T00:30:27+03:00

Sultan Murad Türbesi
Bosna-Hersek'teki Konyiç Köprüsü'
Bu 2 si en önemli ve bilinenleridir.

Camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adet 
Madereseler 142- 4 adet 
Mektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma Bulgar okulu3200 adet 
Tekkr ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet 
İmaretler aşevleri 42 – şimdi425 adet 
Hamamlar113- 575 adet 
Kaplıça Sıçak sular 30-600 adet 
Türbeler 27- 17 adet 
Vakıflar Osmanlı-1125 adetmiş kalan 401 adet 
köy İslam cemiyetleri-2560- şimdi 1275 adet 
SAAT Kuleleri 20- 45 adet 
Kale ve Surlar 20- 15 adet 
prülerimiz-44- kalan 28 adet 
Kule ve oçaklar10- 6 adet 
Türk Çeşmeleri 175- 375 adet 
Su kuyuları/pınarlar/1660- 886 adet 
Göl ve göletler 1950- 975 adet 
Datlı su kaynakları 186- 385 adet 
Bedestenler 12- adetten kalan 6 adet 
Darulkura 10 imiş şimdi hiç yok 
Degirmenler , yel, su, ateş olmak üzere1600-375 adet 
Türk Çarşıları 185 şimdi 320 adet 
DükkaNLAR4500 ŞİMDİ1550 ADET 
Kuyumcular- 18- 25 adet 
Bakırcılar dukanı 12- 2 adet kalmış 
Kervan saraylar 16adet imiş şimdi hiç yok 
Kalaycılardükkanı 20 adetmiş şimdi 5 adet kalmış 
Müslüman müftülüğü- 25 adetten 17 adet kalmış 
Hastaneler 12- 560 adet olmuş 
Dersaneler 12- 275 adet 
Hünkar bahçeleri 75 -185 adet 
Tüek idari mimari yapıları1865 - 662 adet 
Türk evleri 1550,785 ADETYEKÜNÜ BUNLARIN170856 tarihi eski yapı 
Türk konakları tarihi 410 adet 
Türk köşkleri muhtelif 456 adet 
Türk sarayları375 adet 
Türk askeri istihamları 10 adet şimdi yok 
Türk kütüphaneleri 175- şimdi karma 4200adet 
Askeri kışlalar12 adet 
Askeri tabyalar 170 adet 
Şehitliklerimiz -18 şehirde ve yeni jivkof şehitleri 45 adet 
Mezarlıklarımız-11785- 7725 kalan 
Mesire parkları120-460 adet 
Demiryolu istasyonu-125 adet 
Telegrafhane 6- 1250adet 
Tçari merkezi 280 adet 
Hanbarlar 2850 adet Köy ve şehirlerde kulanilan tarım muhafaza yerleri 
Hangarlar 875 adet 
Tersaneler 6 adet 
Atölyeler 680 adet 
Demircilik işlikleri-1250 adet 
Mahkeme sarayları 30 adet 
Askeri cephanelikler 12 adet 
Muhtelif Ticari magzalar1780 DET 
Bulgar kilisesi ve manastırı Türk yaoısı-1275 adet 
Bulgar meyhaneleri 2350 adet 
Türk kahvehaneleri3250 adet 
Türk tatlıcıları ve baklavacıları 1150 adet 
Türk lokantası ve çobacıları 1100 adet 
Türk köftecileri 650 adet 
Tük nalburcuları 1250 adet 
 Tüek YUMATACILIĞI VE TAVUKCULUĞU780 ADET 
Osmanlı devleti ve hükümdarlığında asırlar boyu bir cınar gibi Anadoludan balkanlara göçen kök ve dal budak salan ve buralarını imar ederek pek çok şehir ve köyler kuran ve uyğun gördükleri yerleride imar ederek kendi zevk ve yaşayışlarına göre şekil vermişlerdirTatar Pazarcığı kazasının vakıf eserlerine gelinçe çelebi sultan Mehmed tarafından kurulan şehir Veziri azam Makbul İbrahim paşa tarafından imar edilmiştir BUNLAR 8 CAMİ, 12 MESCİD, 7 TEKKE, 7 HAN,1 İMARETTİRmakbul İbrahim paşanın yaptırdığı kervansarayın 2000 deve ahırı,3000at,tavlası,80 odası,200şömine ile ısıtılan,salonları ve vezierleri agırlayan özel salonları varmışAvlusu taş döşeli olup5000 atlının sığınacagı geniş bir meydandır Müslüman- kafir ayırt etmeden beraberce kalarak yer ve içerlermişYatarlarmışSpfya-Filibe yolu üzerindeki bu büyük konak yeriolduğu için devamlı doluymuş Kervansaraya Ayşe Sultan ilave su getiemiş ve bazı noksanlarını tamamlamıştırBURADA30 CANİ, 3 MEDERESE,1 Türbe,6 TEKKE VE ZAVİYE,4 imaret, 2 mektebi, 2 hanı, 1 kalesi,1 hamamı, 1 kervansarayı varmış1362 tarihinden itibaren Türk hakimiyetine giren Bulgaristan Bagımsızlığını1908 yılında alarak tam 546 yıl Türk kültür ve medeniyetinin tesiri altında kalarak şehirler ve köyler imar ederek binlerce Vakıf ihya etmiştir İşte Balkanoloji araştırmaları bu tarihi kültürel mirasınızın izinde olup araştırmalarını devam ettirmektedir

1 5 1