Cevaplar

2012-11-28T16:04:51+02:00

Tarih Öncesi Çağlar (Prehistorik Devirler):

1 Taş Çağı

Üç dönemde incelenir

a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağı) > (MÖ 600000 -10000)

b) Orta Taş / Yonta Taş (Mezolitik Çağı) > (MÖ 10000 - 8000)

c) Cilâlı Taş / Yeni Taş (Neolitik Çağı) > (MÖ 8000 - 5500)a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağı) (MÖ 600000 -10000)

Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir

Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bulduklarıyla, avcılık ve balıkçılıkla geçinmişlerdir (Avcı ve toplayıcı)

Türkiye'de Eski Taş Devri:
Antalya'da Karain, Beldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu'da bu döneme ait önemli merkezlerdirb) Orta Taş / Yonta Taş (Mezolitik Çağı) (MÖ 10000 - 8000)

İnsanlığın toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş yaptığı dönemdir

Hayvanlar evcilleştirilmiştir

Buzul çağları sona ermiş, yeryüzündeki iklim koşulları günümüz iklimine dönmeye başlamıştır

Türkiye'de Orta Taş Devri:
Antalya'da Beldibi Mağarası, Göller yöresinde Bardiz, Samsun'da Tekkeköy, Ankara çevresinde Macunköy bu devre ait önemli merkezlerdirc) Cilâlı Taş / Yeni Taş (Neolitik Çağı) (MÖ 8000 - 5500)

Tarım hayatı başlamış, köyler kurularak yerleşik hayata geçilmiştir

Topraktan kap-kacak yapılır ve seramik sanatı başlar

İlk yerleşim birimleri oluşturulur

Hayvanlar evcilleştirilir ve bitki liflerinden elbiseler yapılır

ilk dinsel inançlar ortaya çıkar

İlk ticaret başlar

Ataerkil bir düzen kurulur

Köleci toplum yapısı ortaya çıkar

Günümüzün sosyal yaşam biçimi oluşur

0
2012-11-28T16:05:03+02:00

http://www.bizimkonya.com/konyatarihi.html

çok uzun da:))

2 5 2