Cevaplar

2012-11-28T16:35:10+02:00

elam hidayete erenlere,

 

Şurası bir gerçektir ki atamız büyük devrimci İbrahim (as) ne bir Hıristiyan ve ne de bir Yahudi idi. O yalnızca Allah'a yüzünü muvahhit olarak döndürmüş hanif bir Müslüman idi.

 

Nitekim şanı yüce olan Allah buyurdu ki: “İbrahim, ne Yahudi ve ne de Hıristiyan idi. O ancak hanif (muvahhit) bir Müslüman’dı ve asla o müşriklerden de değildi." Al-i İmran Suresi: Ayet 67

 

Şurası kesin bir hakikattir ki şanı yüce olan Allah’ın âlemlere gönderdiği tüm dinlerin adı İslam ve Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerin adı da kesinlikle Müslüman’dır. Tarihi süreçte Allah asla İslam’dan başka bir din göndermemiştir.

 

Hele bu gün toplumda yaygın olan genel kanaatin aksine Allah asla Hıristiyanlık ve Yahudilik diye de bir din de göndermemiştir. Bu tür isimlendirmeler arızi olup sonradan ihdas edilmiştir.

 

Ayette de görüleceği üzere kendilerini Hz İbrahim’e atfeden Yahudileri Allah adeta yalanlarcasına onun ne Yahudi ve ne de Hıristiyan olmadığını aksine onun sadece Allah’a yönelmiş hanif bir Müslüman olduğunu vurguluyor.

 

1 1 1