Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-30T07:40:18+03:00

Eskimo dilinde "kar" ve Arapça'da "deve" ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin sosyal bir varlık olması özelliğini gösterir.

Dilin sosyal bir varlık olması özelliği demek ise: Dilin kuralları ve söz varlığı, onun sosyalliğini gösterenözelliklerdendir. Dil, bütün yönleriyle toplumdan topluma değişiklik gösterir. Dilin yapısı, kuralları ve kelime hazinesi; milletin anlayışı, dünya görüşü ve felsefesiyle yakından ilgilidir. Bir anlamda milletin karakteri, kültürü, yaşadığı coğrafya... diline yansımaktadır. �Söz gelişi Türkçede devenin rengini gösteren bir tek deve tüyü kelimesi bulunduğu hâlde, Arapçada bu rengin ton farklarını gösteren yüze yakın kelimenin varlığından söz edilmesi; Aymara Kızılderililerinin patates çeşitlerini anlatmak için 200 ayrı kelime kullanması; Eskimoların karın yağış şekillerinden her birini ayrı kelimelerle anlatması dilin; toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişime ve gelişmelere göre, şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı biçimlenmeye uğradığını göstermektedir.�

 
1 5 1
2012-09-30T08:03:49+03:00

Eskimo dilinde "kar" ve Arapça'da "deve" ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin sosyal bir varlık olması özelliğini gösterir.

1 5 1