Cevaplar

2012-11-28T17:06:05+02:00

Gazel
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım 
Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım

Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi 
Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım 

Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin 
Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım 

Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât 
Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım 

Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î 
Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım..........................................

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T17:06:20+02:00

GAZEL:

Merhaba ey aşk-ı baki merhaba
Pür vefasın, pür vefasın, pür vefa

Gel salın gönlümde ey can-ı cihan
Dil-rübasın, dil-rübasın, dil-rüba

Çarh-ı dilde mihr ü mahımsın benim
Mehlikasın, mehlikasın, mehlika

Her daim yar-i ğârımsın benim
Can-fezasın, can-fezasın, can-feza

Mübteda-yi cümle eşyaya ayan
Müntehâsın, müntehâsın, müntehâ

Senden oldu hâr, gül, hem hâk, zer
Bir sırlı kimyasın, kimyasın, kimya

Vasl eylersin her kulu Mevlasına
Reh-nümâsın, reh-nümâsın, reh-nümâ

Halktan bigane kalmış aşıkına
Aşinasın, aşinasın, aşina

Hakkı, Hak'tan gafil olmazsan müdam
Pür-safasın, pür-safasın, pür-safa

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

Mani Örnekleri

Bostanlarda fasulye
Anam gitti gezmeye
Ben anamdan örendim
İnce boncuk çizmeye

Koyunum var karaman
Gaybolursa araman
Ben bir reçber kızıyım
Şehirliye yaraman

Dere boyu gidelim
Koyun kuzu güdelim
Sennen beni görmüşler
İnkâr bayrım edelim

1 4 1