Cevaplar

2012-11-28T17:14:36+02:00

Devleti’nin yıkılmasından sonra, önce Aral Gölü dolaylarına, daha sonra Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşen Hunlar, 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya doğru göçe başladılar. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında yaşayan Alanların topraklarını ele geçirdiler. Balamir’in yönetimindeki Hunlar, 375 yılında Avrupa’ya ilerlediler. Bu sırada Karadeniz’in kuzeyinde ve Doğu Avrupa’da Gotlar, Gepitler ve Vandallar gibi Germen kavimleri yaşamaktaydı. Bu Germen kavimlerinin dışında aynı bölgelerde daha başka Doğu Germen kavimleri ile Slav ve İran kökenli çeşitli kavimlerde yaşamaktaydı.

Böylece Hunların harekete geçtiği bu kavimlerin birbirlerini yerlerinden atarak batıya doğru yaptıkları akınlar, büyük bir kavimler hareketını başlatmış oluyordu. Avrupa’nın bugünkü etnik yapısınınoluşmasında büyük oranda etkisi olan Hunların neden olduğu bu kavimlerin hareketine Kavimler Göçü adı verilmektedir (375). Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Çin, Asya’da tek güçlü devlet olarak kaldı. Çin egemenliği altında yaşayan Hun boyları, 4. yüzyılda Çin’de çıkan karışıklıklardan yararlandılar. Bunun sonucu olarak yeni Hun devletleri kurdular. Bunların en önemlileri, Kuzey Liang ve Tabgaç (To-pa) devletleridir. Asya’da bu dönemde ortaya çıkan diğer güçlü devletler şunlardır: Avarlar (Juan-Juanlar), Sasaniler, Akhunlar (Eftalitler).
Kavimler Göçü’nün Avrupa açısında getirdiği önemli sonuçlar şunlar oldu:
*Batı yönünde ilerleyen kavimlerin, topraklarına girmesini önleyemeyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.
*Avrupa uzun yıllar karışıklıklar içinde kaldı ve çeşitli kavimlerin karışması sonucu Avrupa’nın etnik yapısı değişti.

*Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile ortaya çıkan siyasi parçalanmalar sonucu, günümüz Avrupa devletlerinin bazılarının temeli atıldı. Alanlar, Vandallar ve Vizigotlar, İspanya’ya giderek yerli halkala karıştılar. Bugünkü İspanyolların etnik durumu böylece belirlenmiş oldu. Angıllar ve Saksonlar, Britanya adalarına gittiler, burada yaşayan yerlilerle karışarak İngilizleri oluşturdular. Kavimler Göçü sonucunda Batı Roma topraklarına giren birçok kavim, Roma’nın düzenini bozarak Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden oldu, bu topraklar üzerinde birçok Germen devleti kuruldu. Bu devletlerin en önemlisi Frank devleti’dir.
*Avrupa’daki sürekli savaş ve yağmalamalar, krallıkların güçlerini kaybetmelerine ve feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
AVRUPA HUN DEVLETİ
Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip buradaki Türk boylarını da egemenlik altına aldılar. 4. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göçe başladılar. Bu sırada Hunların başında Balamir bulunuyordu. Hunlar, önlerine çıkan ilk takvim olan Ostrogotları yenilgiye uğratıp egemenlikleri altına aldılar. Hunların göçe zorladığı kavimler, bugünkü İtalya, Fransa ve İspanya topraklarına girdiler.Balamir’den sonra başa geçen Uldız zamanında Hunlar, akınlara iki kol halinde devam ettiler. Bir kol Karpat Dağları’nı aşarak Macaristan’a girerken diğer kol Kafkasya’dan geçip Anadolu’ya girdi. Çukurova’ya kadar inen Hunlar, daha sonra yeniden Karadeniz’in kuzeyindeki yurtlarına döndüler. Uldız ayrıca, Bizans üzerine akınlar yaptı ve onları vergiye bağladı. Andolu’ya yapılan bu Hun akınları sayesinde Türkler ilk defa Anadolu’ya ayak başmış oluyorlardı.
ATTİLA DÖNEMİ 
 Avrupa Hun Devleti en güçlü dönemini Attila zamanında yaşadı. Bu dönemde Doğu Roma üzerindeki Hun baskısı daha da arttı. Bu baskıya dayanamayan Doğu Roma İmparatoru, Orta Tuna boylarını Hunlara bırakmak zorunda kaldı. Attila’nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı. 

AVRUPA HUN DEVLETİ’NİN YIKILIŞI
 Attila’nın 453 yılında vefatından sonra yerine geçen çocukları zamanında, Hun Devleti bütünlüğünü koruyamadı. Hunlara bağlı kavimleri ayaklanması ve Bizans’ın saldırıları sonucu, Hun Devleti yıkıldı (469). Hunlar Karadeniz’in kuzeyine geri döndüler.

0
2012-11-28T17:15:09+02:00

AVRUPA HUN DEVLETİ
Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra dağılan ve batıya çekilen Hunlar, Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşip buradaki Türk boylarını da egemenlik altına aldılar. 4. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinden batıya doğru göçe başladılar. Bu sırada Hunların başında Balamir bulunuyordu. Hunlar, önlerine çıkan ilk takvim olan Ostrogotları yenilgiye uğratıp egemenlikleri altına aldılar. Hunların göçe zorladığı kavimler, bugünkü İtalya, Fransa ve İspanya topraklarına girdiler.Balamir’den sonra başa geçen Uldız zamanında Hunlar, akınlara iki kol halinde devam ettiler. Bir kol Karpat Dağları’nı aşarak Macaristan’a girerken diğer kol Kafkasya’dan geçip Anadolu’ya girdi. Çukurova’ya kadar inen Hunlar, daha sonra yeniden Karadeniz’in kuzeyindeki yurtlarına döndüler. Uldız ayrıca, Bizans üzerine akınlar yaptı ve onları vergiye bağladı. Andolu’ya yapılan bu Hun akınları sayesinde Türkler ilk defa Anadolu’ya ayak başmış oluyorlardı.
ATTİLA DÖNEMİ
 Avrupa Hun Devleti en güçlü dönemini Attila zamanında yaşadı. Bu dönemde Doğu Roma üzerindeki Hun baskısı daha da arttı. Bu baskıya dayanamayan Doğu Roma İmparatoru, Orta Tuna boylarını Hunlara bırakmak zorunda kaldı. Attila’nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarını egemenliği altına almaktı.

0