Cevaplar

2012-11-28T17:16:13+02:00

Bir düşünürün, bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir. Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. Otobiyografi yazmak çok güçtür, çünkü insanın kendinden sözederken objektif olması zordur. 

Otobiyografiler sayesinde o kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler hakkında bilgileniriz. Biyografiler aynı zamanda iyi bir belgeseldirler. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder. Otobiyografileri okumak, kendi deneyimlerimize bir yaşam deneyimini, yaşayanın ağzından katmak demektir. Onların; başarılarının nedenlerini çözeriz.

1 3 1
2012-11-28T17:16:16+02:00

Bireyin kendisi Yani Hayatı Ile ilgili Yazılı olarak Bilgi vermesine Dayanan BIR tekniktir. Otobiyografide AMAC: bireyin davranışlarının gerisinde bulunan ihtiyaçları ve tutumları tespit etmektir. Hayatının belirli zamanlarında ki He importance vurgusudur otobiyografinin Tekniği.Ayşe Anlatım sırasında olaylara karsı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdigi Önemi yansıtmaktadır.

1 2 1