Cevaplar

2013-12-05T09:21:59+02:00

Süblimleşmenin tersi nedir? Bu benim fen ödevimdi, ama hiçbir yerde bulamadım. (Ömer Faruk Ardıç)

Süblimleşme; bir maddenin katı halden, arada sıvılaşmaksızın, doğrudan gaz fazına geçmesine denir. Örneğin naftalinin oda koşullarında yaptığı gibi.Üstteki şekilde suyun ve karbondioksitin ‘faz diyagramları’ veriliyor. Görüldüğü ve bilindiği üzere, su, deniz seviyesindeki 1 atm’lik basınç altında; 0°C’ye kadar katı, 0-100°C arasında sıvı, 100°C’nin üzerinde ise buhar halindedir. Fakat 0.006 atm’in altındaki basınçlarda, sıcaklık örneğin D noktasından E noktasına doğru olduğu gibi artacak olursa, su katı halden, doğrudan gaz, yani buhar haline geçer. Bu olaya süblimleşme deniyor. Suyun, keza sabit basınç altında, örneğin E noktasından D noktasına doğru soğutulması halinde, gaz halinden katı hale geçmesi, bu olayın tersini oluşturuyor. Gaz halden katı hale doğrudan geçişin, özgün bir adı yok. Genellikle buna da süblimleşme deniyor. Yani süblimleşmenin tersi süblimleşme oluyor. Ya da bu terimi, katı ve gaz haller arasındaki doğrudan gidiş gelişlerin ortak adı olarak düşünebilirsiniz.Şekilde, sağdaki faz diyagramı ise karbondioksite ait. Görüldüğü gibi, bu madde, atmosfer basıncında dahi; yeterince soğutulup katı hale getirildikten sonra, örneğin D noktasından F noktasına doğru ısındığında, sıvılaşmaksızın gaz haline geçiyor. Bozulma olasılığı bulunan gıda maddelerinin uzun mesafelere nakli sırasında, ambalaj malzemesinin içine katı karbondioksit konulur. Karbondioksit yol boyunca, ısındıkça buharlaşır ve sıvılaşmadığından, ambalajın ıslanarak bozulmasına yol açmaz. ‘Kuru buz...’
1 5 1
2013-12-05T09:22:24+02:00
Katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesine süblimleşme denir ve endotermik faz değişimidir
1 5 1