Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-28T17:26:29+02:00

Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. İster kedi, köpek gibi gelişmiş hayvanlar olsun, ister gözle göremediğimiz bir hücreli canlılar…

Doğadaki tüm hayvanlar, insanlar gibi yavrularını do­ğurarak mı çoğalır? Yavrularını karnında taşıyan ve do­ğuran hayvanlara örnek verebilir misiniz?

Yavrularını doğuran ve doğumdan sonra sütle bes­leyen hayvanların genel adı memelilerdir. İnsan, koyun, at, kedi, köpek deve gibi canlılar memeliler grubunda yer alır. Yandaki şekilde filin göbek bağına dikkat ettiniz mi? Göbek bağının görevini hatırlayınız.

 

Yavruları yumurta içinde gelişen ve yu­mur­tadan çıkan hayvanlar hangileridir? Örnek vere­bilir misiniz?

Balıklar, kurbağalar, yılan, kaplumbağa, tim­sah gibi sürüngenler ve kuşlarda embriyo yu­murta içinde gelişir ve yumurtada depo edilmiş besini kullanır. Tavuğun yumur-tasını düşü­nür­se­niz ne kadar bes­leyici olduğunu anlayabi-lirsiniz. Sürüngen ve kuşların yumurtası embriyo zarar görmesin diye bir kabukla sarılıdır. Anne, yavruları yumur-tadan çıkıncaya kadar üzerinde oturup yumurtaları sıcak tutar.

 

Yumurtalarını suya bırakan balık ve kurbağaların üremelerinde, karada gelişen sürüngen ve kuşlardan farklı olaylar var mıdır? Yumurtaların korunması için alınmış önlemleri tartışınız.

Bazı hayvanlar yumurtadan çıktı­ğında, sa­dece büyüklük olarak değil, pek çok dış görünüş özelliği ile ana babasına benzemez. Bir böcek olan kelebeğin ve kurbağaların gelişimini düşü­nünüz!

Kurbağalar yumurta­dan çıktıklarında neden er­gin bi­reye benzemez?

Kurbağalar suya çok sa­yıda yumurta ve sperm bı­ra­kır. Sperm yumurtayı suda bu­lup döller. Bu ne­denle dış döllenme (suda) yapan balık ve kurbağalarda yumurtalar ka­bukla sarılmaz. Kurbağa emb­riyoları yumurtada az miktarda olan besini tüke­te-rek büyür. Yumurtada besin kısa zamanda tü­ken­diğinden tam gelişeme­den yumurtadan çı­kar. Bu durumdayken iri­baş adını alır. İribaş ergin kur-bağadan çok balığa benzer. Gelişi­mini suda tamamlar. Ön ve arka üyeleri oluşur. Kuy-ruğu yok olur. Artık ergin bir kur­bağadır.

Böcek ve kurba­ğa­lar­­da bi­reyin yumurta dı­şın­da geli­şerek ergin ha­le geçmesine başkala­şım denir.

1 5 1