Cevaplar

2012-11-28T17:35:39+02:00

Yararlı cemiyetler ve amaçları şunlardır:

 

a. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Doğu Anadolu'nun Haklarını Savunma Cemiyeti):

 

Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kuruldu.

 

NOT: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni düzenleyerek, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhasında önemli bir görev üstlendi.

 

b. Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Trakya-Paşaeli'nin Haklarını Savunma Cemiyeti) :

 

Mondros Ateşkesi'nden sonra ilk kurulan cemiyettir. Merkezi Edirne idi. Amacı, Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgalini önlemek, Rumların bölgedeki saldırganlıklarına karşı koymaktı.

 

c. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti (Trabzon'un Milli Haklarını Koruma Cemiyeti):

 

Merkezi Trabzon'du. Doğu Karadeniz'de, Trabzon ve civarında Pontus Rum devletinin kurulmasını önlemek için kuruldu.

 

ç. Kilikyalılar Cemiyeti (Adana ve civarının haklarını koruma cemiyetidir):

 

İstanbul'da kuruldu. Amacı Adana'da Ermenilerin katliama dönüşen eylemlerine son vermekti. Cemiyet silahlı direniş birlikleri kurarak Ermenilere ve Fransızlara karşı Adana ve civarını koruma kararı aldı.

 

d. İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti):

 

İzmir ve civarının Yunanistan'a katılmasını engellemek için İzmir'de kuruldu. Amacı Ege Bölgesi'nde Türklerin çoğunlukta olduğunu basın-yayın (bilgi yelpazesi.net) yoluyla dünyaya duyurmaktı. Silahlı direniş yapmayı benimsedi. Bölgesel direniş kuruluşlarına silah ve cephane sağlamaya çalıştı.

 

e. Milli Kongre Cemiyeti :

 

İstanbul'da kuruldu. Bütün milli grupları kendi içinde toplamaya çalıştı.

 

NOT: Milli Kongre Cemiyeti, diğer cemiyetlerden farklı olarak bölgesel değildir.Amacı Türk davasının haklılığını Dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaktı.

 

 

Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri :

 

-Sadece kuruldukları bölgeyi savunmayı amaçlamışlardır.

 

-Bölgeseldirler.

 

-Çalışmaları iki esasa dayanır:

1. İşgal hareketlerini protesto etmek (Demokratik tepki),

2. işgallere silahla karşı koymak (Silahlı tepki).

1 5 1
2012-11-28T17:35:49+02:00

trakya-Paşaeli Müdafaa-iİzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918)  Hukuk Cemiyeti ( 7 Kasım 1918

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918)

Trabzon Muhafaza-i Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet CemiyetiHukuk-u Milliye Cemiyeti (12 Şubat 1919)

Doğu Anadolu (Şark Vilayetleri) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

1 5 1