1. anadolunun coğrafi konumu nedir ?

2.türkler,anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemişlerdir ?

3.anadoluda kurulan ilk türk beylikleri nelerdir ?

4.asya ile avrupa arasında bir köprü konumunda olan anadolunun stratejik önemi nedir ?

5.malazgirt meydan savaşının anadolunun türk yurdu olmasında etkisi nedir ?

(lütfen acil cevaplar olsun kısa )

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-28T17:56:29+02:00

1. cevap :Asya kıtası'nın Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır. Tamamı Türkiye'de bulunur.ayrı bir tanımla ise anadolu;İstanbul ve Çanakkale boğazlarının doğu yakasında kalan Türkiye topraklarına verilen addır.Kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır.
Asya kıtası'nın Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır. Tamamı Türkiye'de bulunur.ayrı bir tanımla ise anadolu;İstanbul ve Çanakkale boğazlarının doğu yakasında kalan Türkiye topraklarına verilen addır.Kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır

2.cevap:Anadolu’ya bilinen ilk Türk akınları İskit (saka)’lar tarafından MO 2yyılda gerçekleştirildi

Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan ikinci akın Avrupa Hunları tararından 378 yılında Trakya ve Kafkasya üzerinden yapıldı Hunlardan sonra Anadolu’ya Sibir (Sabar) Türkleri tararından da 6yy’da akınlar yapıldı

İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra Abbasi Halifelerinin hizmetine giren Türk komutan1ar Anadolu’ya akınlar yaptılar Ele geçirilen yerlere Horasan ve Maveraunnehir’den Türkler yerleştirildi

3.cevap:

Anaoldu'da kurulan ilk Türk devletleri;

Saltuklular,

Mengücekler,

Danişmentler,

Artuklular.

4. cevap:Asya ve avrupanın bir kesişim noktasıda o köprüdür.Bu köprü 814578 km2 uzunluğunda ülkenin 3/2 sini kaplayan bir köprüdür.Bu asya ile avrupayı birbirine bağlar.

5.cevap:Türkler daha önce Anadolu'ya göç etmişlerdir. Ancak devlet olarak ilk kez Anadolu'da var olmuşlardır. Bu savaşla Anadolu Türkleri ebedi yurdu olmuştur.

en iyi cevap olarak secersin umarim cok ugrastim

 

2 5 2
2012-11-28T18:58:13+02:00

1. cevap :Asya kıtası'nın Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır. Tamamı Türkiye'de bulunur.ayrı bir tanımla ise anadolu;İstanbul ve Çanakkale boğazlarının doğu yakasında kalan Türkiye topraklarına verilen addır.Kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır.
Asya kıtası'nın Güneybatı ucunda yer alan bir yarımadadır. Tamamı Türkiye'de bulunur.ayrı bir tanımla ise anadolu;İstanbul ve Çanakkale boğazlarının doğu yakasında kalan Türkiye topraklarına verilen addır.Kuzeyinde Karadeniz, batısında Marmara ve Ege denizleri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır

2.cevap:Anadolu’ya bilinen ilk Türk akınları İskit (saka)’lar tarafından MO 2yyılda gerçekleştirildi

Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan ikinci akın Avrupa Hunları tararından 378 yılında Trakya ve Kafkasya üzerinden yapıldı Hunlardan sonra Anadolu’ya Sibir (Sabar) Türkleri tararından da 6yy’da akınlar yapıldı

İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra Abbasi Halifelerinin hizmetine giren Türk komutan1ar Anadolu’ya akınlar yaptılar Ele geçirilen yerlere Horasan ve Maveraunnehir’den Türkler yerleştirildi

3.cevap:

Anaoldu'da kurulan ilk Türk devletleri;

Saltuklular,

Mengücekler,

Danişmentler,

Artuklular.

0