Cevaplar

2012-11-28T18:12:23+02:00
2 Tane Bilimsel Yasa Örneği


Allah'ın evrende varettiği yasalar şunlardır;
1-Fiziksel yasalar
2-Biyolojik yasalar
3-Toplumsal yasalar

İki tane bilimsel yasa örneği;
1- Dünyada bulunan yer çekimi fiziksel yasalardan olup, Rabbimizin yarattığı bir bilimsel yasadır.

2-Dünyada bulunan ekosistem de Rabbimizin var ettiği bilimsel yasalardandır.

...

Kanunlar(Yasa) ve teoriler, farklı türden bilgilerdir ve birbirlerine dönüşemezler. Teoriler ve kanunlar birinden diğerine geçiş yapamazlar ve aralarında bir hiyerarşi yoktur. Onlar birbirlerinden uzak ve yapısal olarak da farklı bilimsel bilgilerdir.

 

Teori ise birbiriyle tutarlı, fazlasıyla sınamaya tabi tutulmuş, iyi yapılandırılmış açıklamalar sistemidir ve farklı alanlara ait birbiriyle ilişkisizmiş gibi görünen olgular setini açıklamayı amaçlar. Örneğin elmasın sert olması, tuzun suda çözünmesi, metallerin elektriği iletmesi, insanların öğrenmesi, insanların belli davranışları göstermeleri vb. durumlar olgulara örnek oluşturur. Teoriler; olguların, olgular arası ilişkilerin açıklamalarıdır. Örneğin kinetik teori, maddenin hal değişimini, kimyasal reaksiyonların hızını ve ısı transferi ile ilgili diğer olguları açıklamada kullanılmaktadır.

 

Kanunlar; doğadaki olguların algılanan ya da gözlenen ilişkilerin tanımlamasıdır.

 

Teoriler; doğadaki olguların algılanan ya da gözlenen ilişkilerin açıklamasıdır.

 

Hipotez, bilimsel toplumda kabul edilen ve temel kanıtlarla desteklenerek toplanan kanun ya da teorilere önderlik edebilir. Hipotezler zihinden gelir, onları biz oluştururuz.

 

Gözlem, hipotez, teori ve kanun arasındaki ilişkiyi açıklayan model aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T18:20:24+02:00


Allah'ın evrende varettiği yasalar şunlardır;
1-Fiziksel yasalar
2-Biyolojik yasalar
3-Toplumsal yasalar

İki tane bilimsel yasa örneği;
1- Dünyada bulunan yer çekimi fiziksel yasalardan olup, Rabbimizin yarattığı bir bilimsel yasadır.

2-Dünyada bulunan ekosistem de Rabbimizin var ettiği bilimsel yasalardandır.

...

Kanunlar(Yasa) ve teoriler, farklı türden bilgilerdir ve birbirlerine dönüşemezler. Teoriler ve kanunlar birinden diğerine geçiş yapamazlar ve aralarında bir hiyerarşi yoktur. Onlar birbirlerinden uzak ve yapısal olarak da farklı bilimsel bilgilerdir.

 

Teori ise birbiriyle tutarlı, fazlasıyla sınamaya tabi tutulmuş, iyi yapılandırılmış açıklamalar sistemidir ve farklı alanlara ait birbiriyle ilişkisizmiş gibi görünen olgular setini açıklamayı amaçlar. Örneğin elmasın sert olması, tuzun suda çözünmesi, metallerin elektriği iletmesi, insanların öğrenmesi, insanların belli davranışları göstermeleri vb. durumlar olgulara örnek oluşturur. Teoriler; olguların, olgular arası ilişkilerin açıklamalarıdır. Örneğin kinetik teori, maddenin hal değişimini, kimyasal reaksiyonların hızını ve ısı transferi ile ilgili diğer olguları açıklamada kullanılmaktadır.

 

Kanunlar; doğadaki olguların algılanan ya da gözlenen ilişkilerin tanımlamasıdır.

 

Teoriler; doğadaki olguların algılanan ya da gözlenen ilişkilerin açıklamasıdır.

 

Hipotez, bilimsel toplumda kabul edilen ve temel kanıtlarla desteklenerek toplanan kanun ya da teorilere önderlik edebilir. Hipotezler zihinden gelir, onları biz oluştururuz.

 

Gözlem, hipotez, teori ve kanun arasındaki ilişkiyi açıklayan model aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


0