Cevaplar

2012-11-28T18:12:34+02:00

eserlerinden olan Yusuf u Zeliha mesnevisi aynı
zamanda Anadolu sahasında yazılmış ilk Yusuf
u Zeliha mesnevisidir. Bu eserin yazarı olan
Şeyyâd Hamza’nın hayatı hakkında fazla
bilgimiz olmamasına rağmen, Şeyyâd
Hamza’nın divan edebiyatının yanı sıra halk
edebiyatı şiir geleneğinden de etkilendiği
eserlerinden anlaşılmaktadır. Bu çalışmamızda
eserdeki bazı kelime ve ibareler ile ilgili okuma
ve anlamlandırma önerisinin yanı sıra, ilgili
kelimelerle ilgili etimoloji önerileri de verilmeye
çalışıldı.
Anahtar Sözcükler: Yusuf u Zeliha, Şeyyâd
Hamza, Eski Anadolu Türkçesi, etimoloji

ABSTRACT
Yusuf u Zeliha is one of the most
important work of Old Anatolian Turkish. At
the same time it is the first written Yusuf u
Zeliha mesnevi at Anatolian area. Although we
don’t have much knowledge of the life of
Şeyyâd Hamza, the author of Yusuf u Zeliha it
is understood from his works that he was
impressed of folk leterature poem tradion
besides classical leterature. İn this reading and
givining meaninng suggestion of some words
time the etymology of related works are tried
to be given.
Key Words: Words: Yusuf u Zeliha, Şeyyâd Hamza, Old
Anatolian Turkic, etymology
Giriş
13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında yaşadığı sanılan Şeyyâd
Hamza’nın Yusuf u Zeliha’sı Anadolu sahasında yazılan ilk Yusuf u Zeliha
mesnevisidir. Bu eser Oğuz Türkçesinin kuruluş döneminin özelliklerini
yansıtmasının yanı sıra içerisinde çok sayıda arkaik kelime bulundurması
bakımından da önemli bir eserdir. Bütün bu özelliklerinden dolayı eser üzerinde
şimdiye kadar çeşitli bilim adamlarımız birbirinden değerli çalışmalar
yapmışlardır

0