Cevaplar

2012-11-28T18:12:19+02:00

misaki miili kararları

6 maddelik bildiri özetle şöyleydi:
Arap kökenli halkın oturduğu ve Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte yabancı 
devletlerin işgali altında bulunan bölgelerin geleceği, halkın serbest oyuyla 
belirlenecektir; mütareke sınırları içinde Osmanlı-İslam çoğunluğun yerleşmiş 
bulunduğu kısımların tümü, gerçekte ya da hükmen hiç bir nedenle birbirinden 
ayrılamayacak bir bütündür.
İlk serbest kaldıkları zamanda kendi istekleriyle anavatana katılan Kars, 
Ardahan ve Batum illerinde gerekirse yeniden halkoylaması yapılabilecektir.
Batı Trakya' nın hukuksal durumu da, halkın tam bir özgürlük içinde verecekleri 
oylarla saptanmalıdır.
İstanbul ve Marmara Denizi' nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulacak, 
Boğazların ticaret gemilerine açık tutulması, ilgili devletlerin aralarındaki 
antlaşmalarla sağlanacaktır.
Antlaşmalarla belirlenen ilkeler çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu 
ülkelerdeki müslüman halkların aynı haklardan yararlanmaları koşuluyla güvence 
altında olacaktır.
Türkiye' nin siyasal, adli, mali tam bağımsızlığı kabul edilecektir; bu 
konularda hiçbir kayıt ve kısıtlama getirilemez.

0
2012-11-28T18:17:21+02:00

bilmiyorum ama bilen varsa soylesin

0