Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-05T17:15:31+02:00
Diyelim ki otobüs bekleyen elemanımız biraz olasılık hesabı biliyor ve aşağı yukarı kız arkadaşının kızıp kızmayacağını hesap etti. Yani yaşantısındaki bir olayı matematiksel işlemlere döktü. Sonra da kız arkadaşının yanına gittiğinde hesabının doğru tuttuğunu gördü ve matematiğe olan inancı onu başka bir alana, hayatındaki her olayı matematiksel hesaplara, fonksiyonlara dökmeye yöneltti. Böylelikle Murat eğer sabahları ekmek almazsa evde çıkacak kavganın, faturayı ödemezse başına gelebilecek olası durumlarının veya 10 gündür açık olan havanın yarında açık olup olamayacağının kısacası "zaman" ın içinde değişen herşeyin, veya değişimini ölçebileceği her şeyin matematiksel hesaplarını yapmaya başladı. 
1 5 1
saolll
Yorum silindi
Yorum silindi
:D
2013-12-05T17:15:59+02:00
1. P fonksiyonu artandır. ACB (A gerektirir B) ise, P(A) küçük veya eşittir P(B) dir.
2. Olanaksız olayın olasılığı 0'dır.
3. Kesin bir olayın olasılığı 1'dir.
4.W' nin her (A,B) ikilisi için, P(AUB)= P(A) + P(B) - P(AÇB) dir.
5. Karşt olaylardan oluşan her (A,A') ikilisi için, P(A) + P(A') = 1 dir.
6. Bir tam olay sistemi oluşturan her; n 
(A,) küçük(eşit) 1 küçük(eşit) n ailesi için; SP(A,)=1
i 1


OLASILIK HESAPLARI:


Elimize altı yüzlü hilesiz bir zar alalım. Ya da Öyle varsayalım. Her yüzün gelme olasılığı aynıdır: 1 gelme olasılığı, 2 gelme olasılığından fazla değildir. Zarın altı yüzü olduğundan ve her sayının gelme olasılığı aynı olduğundan, örneğin yek gelme olasılığına 1/6 demek en doğrusudur. Eğer i = 1, ..., 6 ise, o(i), i sayısının gelme olasılığı olsun: 

o(1) = 1/6 = 0,16666....
o(2) = 1/6
o(3) = 1/6
o(4) = 1/6
o(5) = 1/6
o(6) = 1/6

Zar hilesiz olduğundan, o(7) = 0 da yazabilirdik. Tüm olasılıkların toplamının 1 olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Günlük yaşamda olasılıklar 100 üzerine hesaplanır, ama matematikte en büyük olasılık 1’dir. Günlük yaşamda kullanılan %75’in matematikçesi 3/4’tür.
Hilesiz zarlarla çift sayı atma olasılığını bulacak oplursak, yani, 2, 4, 6 sayılarından birinin gelme olasılığını. Her sayının gelme olasılığı 1/6 olduğundan, çift sayı gelme olasılığı: 

o(2) + o(4) + o(6) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 dir. 
Ve elbet tek sayı gelme olasılığı da, çift sayı gelme olasılığı gibi, 1/2’dir. Olasılık kuramcıları, yukardaki soruda karşımıza çıkan,

{1,2,3,4,5,6}
kümesine olaylar kümesi denir. Örneğin, yek bir olaydır ve yek olayının (gerçekleşme) olasılığı 1/6’dır.
Şimdi iki (hilesiz) zar atacağız. İlk önce iki zarı birbirinden ayıralım: Zarlardan birine birinci zar, öbürüne ikinci zar diyelim. Her iki zarın da altışar yüzü olduğundan, otuzaltı “olay” var:

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
1 5 1