Cevaplar

2012-11-28T18:41:25+02:00

SUPERLATIVE

(En üstünlük derecesi)Superlative kişiler yada nesneler arsında en üstün olanı ifade etmek için kullanılır. Yani Comparative iki nesne yada insan arasında kıyaslama yaparken Superlative 3 yada daha fazla nesne yada insan arasındaki en üstün olanı ifade eder. Bunu yaparken yine kısa ve uzun sıfatlarda farklı yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır.Örnek olarak:

Adjective Comparative SuperlativeTall…………….taller……………… the tallest

Short ……………shorter…………...the shortest

Small………….smaller ………….….the smallest şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

Adjective Comparative SuperlativeExpensive ………more expensive ……… the most expensive

Beautiful ……….more beautiful ……….. the most beautiful

Difficult ………...more difficult ………….the most difficult şeklinde yazılır.Örnekler:Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old.

Mary is older than John but Helen is the oldest.Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world.Sonlarına “-er, the …..-est”, başlarına “more, the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:Adjective Comparative SuperlativeGood……………..... beter………………..the best

Bad………………….worse……………… the worst

Far……………….….farther/further…….the farthest/furthest

Little ……………..…less………………… the least

Much/many…………more……………….the most

0