Cevaplar

2012-09-30T10:19:41+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken hergün koşardım.)

(Bu cümleyi söyleyen kişi bir anlamda, şu anda koşmadığını da ifade etmektedir.)

 The girl used to wash her dress by hand but now she washes them in her full automatic washing-machine. 
  (Kız elbiselerini eliyle yıkardı ama şimdi tam otomatik çamaşır makinesiyle yıkıyor.)

(Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, geçmişte kalmış olayların, aksi bir durum olmadığı müddetçe tekrarlanması söz konusu değildir.)

- I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

- Did you use to run when you were in the army? (Askerdeyken koşar mıydın?)

- Did you use to play football when you were at high school? (Lisedeyken futbol oynar mıydın?)

- My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen. (Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.)

8 4 8
2012-09-30T10:25:39+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Example:
1 — I used to smoke too much before I had an operation, but I don't smoke at all now.
(Ameliyat olmazdan önce çok fazla sigara içer. dim, fakat şimdi hiç içmiyorum.)

2 — Our grandmother used to tell us stories when we were children.
(Biz çocukken büyükannemiz bize hikâyeler anlatırdı.)

3 — He used to have a small shop a few years ago, but now he has a factory.
(Birkaç sene önce küçük bir dükkânı vardı, fakat şimdi bir fabrikaya sahip.)

Soru ve olumsuz biçimi DID yardımcı fiili ile yapılır.
O zaman USED biçimi USE biçimine dönüşür.

Example:
1 — Did you use to travel by bus fifty years ago?
(Elli sene önce otobüsle mi seyahat ederdiniz?)

2 — People didn't use to be so rude to each other ten years ago.
(İnsanlar on yıl önce birbirlerine karşı bu kadar kaba değildi.)

3 — How did you use to spend your holidays when you were a boy?
(Çocukken tatillerinizi nasıl geçirirdiniz?)

3 3 3