Cevaplar

2012-07-17T21:19:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

ACCESS
1.Access’te aş.den hangisi yapılabilir?
a) Çizim yapılabilir
b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir
c) slayt gösterisi yapılabilir
d) veri kaydı tutulabilir
2.Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Slayt gösterisi hazırlanabilir
b) Veri kaydı tutulabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir
3. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?
a) 2505
b) 66
c) 205
d) 505
4. Hangisi access’te veri türü değildir?
a) Metin
b) Evet-hayır
c) Tarih-saat
d) Resim
5. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?
a) Kayıtlara hızla ulaşılır
b) Tek bir bilgidir
c) Verilmesi zorunludur
d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler
6. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?
a) Rapor
b) Form
c) Sorgu
d) Tablolar
7. Aş. Hangisi Access ile oluşturulmaz?
a) Tablo
b) Sorgu
c) Form
d) Dilekçe
8.Aş. hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?
a) Sorgu
b) Tablo
c) Dizayn
d) Form
9. Aş. Hangileri oluşturulurken bir veri tablosu olması gereklidir?
1 form
2 rapor
3 tablo
4 query(sorgu)
a)1,2 b)2,3,4 c)1,2,3 d) yalnız 4

 

10.Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması Aş. Hangi veri tipiyle olur?
a) Tarih-saat
b) Para birimi
c) Otomatik sayı
d) Ole nesnesi
11.Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm Aş. Hangisidir?
a) Form
b) Rapor
c) Sorgular
d) Makrolar
12.Not türü en fazla kaç karakterdir?
a) 65535
b) 255
c) 36664
d) 4525
13.Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?
a) Gerekli olarak belirlemelidir
b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
c) Sıralı seçilmelidir
d) Giriş maskesi verilmelidir
14.Formlar ne için kullanılır?
a) Tablo yaratmak için
b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için
c) Tabloları silmek için
d) Makro oluşturmak için
15. Raporlar için ne kullanılır?
a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için
c) Tablo ve sorguları kopyalamak için
d) Tabloları formlarla değiştirmek için
16.import table aş. Hangi işlemi gerçekleştirir?
a) Bir başka database dosyasına tablo ekler
b) Yeni bir tablo oluşturur
c) Varolan tabloları siler
d) Bir başka database dosyasından tablo ekler
17. link table Aş. Hangi işlemi gerçekleştirir?
a) Tabloyu düzenler
b) Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler
c) Yeni bir tablo oluşturur
d) Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler
18.Bir tablo hangi menüden gizlenir?
a) File
b) Edit
c) İnsert
d) Window

 


19.Ctrl+A hsngi işlemi yapar?
a) Tablo ekler
b) Tüm tabloyu seçimden çıkarır
c) Tüm tabloyu seçer
d) Bulunulan satırın tamamını seçer
20.Format’da > işaretinin görevi nedir?
a) Tüm yazıları büyük harfe çevirir
b) Tüm yazıları küçük harfe çevirir
c) Tüm yazıları sağa yaslar
d) Tüm yazıları > işaretine çevirir
21.veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır?
a) Metin
b) Not
c) Sayı
d) Hepsi
22.Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır?
a) Veri sıralamayı sağlar
b) Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar
c) Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar
d) Hiçbiri
23.Access’te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu Aş. Hangisidir?
a) Shift+o
b) Ctrl+o
c) Ctrl+n
d) Ctrl+y
24.Text tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken Aş. Hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?
a) “RENK”
b) <RENK>
c) =RENK=
d) [RENK]
25.Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz?
a) Zaman
b) Veri
c) Para birimi
d) Veri\zaman
26. Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?
a) Birim
b) Biçim
c) Maske atmak
d) Başlık
27.Masa oluşturulurken tanımlama bölümüne girilen bilgiler aş. Hangisini yapar?
a) Başlık verir
b) Açıklama bilgisinin görüntülenmesini sağlar
c) Para birimini verir
d) Text olduğunu belirtir

 


28. Çalışan bir tablodan açık olan bir forma geçmek için hangi menü kullanılmalıdır?
a) Dosya
b) Pencere
c) Yayımla
d) Sıkıştır
29. yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır?
a) Tablo kapatılmalıdır yada dosya menüsünden kaydet seçilir
b) Tablo küçültülmelidir
c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir
30. sorgularda şifre vermek için hangi menü kullanılmalıdır?
a) Dosya
b) Pencere
c) Sorgu
d) Aletler
31. tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise veri tipi olarak aş. Hangisi tanım olarak verilir?
a) Metin
b) Otomatik numara
c) Hafıza
d) Ole nesnesi
32. sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?
a) Adı A olanları
b) Adı A ile başlayanları
c) Adı A ile bitenleri
d) Hiçbiri
33. masa üstünde Adı sütunda iken field size 25 neyi gösterir?
a) Adı 25 karakterden çok olan girilebilir
b) Adı 25 karaktere kadar girilebilir
c) Adı mutlaka 25 karakterdir
d) Hiçbiri
34. tablo içerisinde kayıtların hepsinin seçilmesinde izlene yol aş. Hangisidir?
a) Edit\deselect
b) Edit\ bütün kayıt seç
c) Edit\seç kaydet
d) alet seçer
35. sorgular niçin yapılır?
a) Grafiksel öğeleri kullanmak için
b) Belirli özelliklere göre seçim yapabilmek için
c) Tabloları denetlemek için
d) Hiçbiri
36. sorgularda varolan tabloları nasıl görüntüleriz?
a) Tablo göster
b) Sorgula tablo göster
c) Tablo aletler
d) Tablo

0