Cevaplar

2012-11-28T18:57:48+02:00
Bir milleti yaşatmak için bir çok temeller gereklidir ve bilirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir millet sanattan, sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayat süremez. Böyle bir millet, bir ayağı topal, bir kolu çolak ya da sakat ya da hastalıklı bir kişi gibidir. Hatta anlatmak istediğimizi bu sözlerde anlatmaya yeterli değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat, güzelliğin anlatımıdır. Bu anlatım, sözle olursa şiir, sesle olursa müzik, resimle olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina olursa mimarlık olur. İnsanlar, olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir Ulus ki resim yapamaz, bir Ulus ki bilim yapamaz itiraf etmeli ki o Ulusun uygarlık yolunda yeri yoktur. Hepiniz mebus olabilirsiniz.. Bakan olabilirsiniz.. Ve hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz.. Fakat sanatçı olamazsınız.. TÜRK Kültürüne, Töresine uygun ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri toplamak, onları bir an önce müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde Türk müziği yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir. Güzel Sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin kanıtıdır. Güzel Sanatlarda başarılı olamayan Uluslara ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan hep yoksun kalacaklardır. İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki, insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve temiz duyguları en çok hissedebilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir. Hayatta müzik gereklimidir? Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgili olmayan yaratıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan insan hayatıysa, müzik kesinlikle vardır! Müziksiz hayat zaten olamaz! Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve herşeyidir. Yalnız müziğin çeşidi
0