Cevaplar

2012-11-28T19:02:36+02:00

Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı. Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü.

Alâiye Beyliği
Aydınoğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Canik Beylikleri
Çobanoğulları Beyliği
Dulkadıroğulları Beyliği
Eretna Devleti
Eşrefoğulları Beyliği
Germiyanoğulları Beyliği
Hamidoğulları Beyliği
İnançoğulları Beyliği
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
Karamanoğulları Beyliği
Karesioğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Pervaneoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhipataoğulları Beyliği
Saruhanoğulları Beyliği
Tacettinoğulları Beyliği
Tekeoğulları Beyliği

 
1 5 1
2012-11-28T19:02:41+02:00

Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı. Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü.

Alâiye Beyliği
Aydınoğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Canik Beylikleri
Çobanoğulları Beyliği
Dulkadıroğulları Beyliği
Eretna Devleti
Eşrefoğulları Beyliği
Germiyanoğulları Beyliği
Hamidoğulları Beyliği
İnançoğulları Beyliği
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti
Karamanoğulları Beyliği
Karesioğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Pervaneoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhipataoğulları Beyliği
Saruhanoğulları Beyliği
Tacettinoğulları Beyliği
Tekeoğulları Beyliği

 1.ciyi sen bull
1 5 1