Cevaplar

2012-11-28T19:18:08+02:00

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarındanHun-Oğuz destanları grubundandır. Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır.ÇağataycaFarsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır.


http://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz_Ka%C4%9Fan_Destan%C4%B1

2 5 2
2012-11-28T19:19:21+02:00

türk destanlarından biri ergenekon destanıdır ... :)

 

1 5 1