Cevaplar

2012-09-30T10:53:21+03:00
TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI TARİH ÖĞRENMENİN YARARLARI

 

1.İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirir.

2.İnsanların kültür seviyelerini yükseltir.

3.Manevi değerlerin yükselmesini sağlar.

4.İnsanda aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirir.

5.Devletlerarası ilişkileri düzenler.

6.Tarih insanlığın hafızasıdır. Bu birikimle ilgilenmek, insanın kendisini tanımasını sağlar.

7.Geçmişteki olayları değerlendiren insanlar, geleceklerine çok daha iyi yön verirler.

8.Tarihini bilen ve ona sahip çıkan biri, inanlığın gelişim sürecinde kendi toplumunun yerini belirler.

9.Olaylara geniş açıdan bakarak, yapıcı, hoşgörülü ve yararlı olmayı öğretir.

10.İnsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yanında barış içinde yaşama fikrini güçlendirir.

11.Diğer insan, toplum ya da milletlerle ilişkilerde temel değerlerin oluşmasında katkıda bulunur

0
2012-09-30T10:53:52+03:00

Tarih insanlara ve milletlere devamlılık,süreklilik düşünce ve duygusunu aşılar.Bugün millet olarak sahip olduğumuz bütün değerler sistemi,millî kültür unsurları (dil,gelenekler,sanat,inançlar,yaşayış tarzı vs.) atalarımızın bize bıraktıkları miraslardır.Bu mirasın zenginleştirilerek,işlenerek yarınki nesillere aktarılması da bugünkü nesillerin görevidir.Bu görevin idraki içinde olmak ancak tarih bilmekle mümkün olur.Yoksa milletlerin hayatında “devamlılık” düşüncesi oluşamaz.Nesiller arasında kopmalar meydana gelir ki,böyle milletler sonuçta yıkılmaya mahkûm olur.     Tarih acı tatlı hatıraların,önemli başarıların yaşandığı bir zaman dilimini ifade eder.Bu sebeple,birlikte yaşanan bir tarih,insanlar arasında “millî birlik ve bütünlük” fikrini geliştirir.Bu fikir ve duygu milletlerin hür ve bağımsız olarak yaşamalarının güvencesidir.     Tarihin bir diğer önemi de,kendi kültürünü ve medeniyetini iyi tanıyan, ona sahip çıkma ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine olan katkısıdır.İyi bir tarih eğitimi almış,kendi milletinin tarihteki başarılarını öğrenmiş genç nesiller,milletlerine güven duyarlar ve başka milletlere hayranlık beslemezler.“Sosyal aşağılık duygusu”na kapılmazlar.        Türk milleti,uzun yıllar içerisinde gelişen ve çok geniş bir coğrafyada yaşanan köklü bir tarihin sahibidir.Milletimiz tarih içinde büyük bir medeniyet yaratmış,bütün insanlığı etkileyen siyasî,sosyal,dinî,ekonomik müesseseler kurmuş,sayısız bilim adamları,düşünce adamları ve liderler yetiştirmiş bir millettir.     Bütün bunlar bugün bizi bir millet yapan değerlerdir.Bu sebeple,bunların araştırılması ve öğrenilmesi büyük bir önem taşır.     Tarihini iyi öğrenen Türk çocukları vatan,millet ve devlet sevgisini kazanır,fedakârlık ve millî dayanışma duygularını geliştirirler.     Genç nesillerin,milletlerinin meselelerini,ülkelerine yönelen tehditleri bilmeleri de ancak Türk tarihini iyi bilmelerine bağlıdır.Tarihteki Türk devletlerinin dış etkilerle içerden nasıl çökertildiklerini bilen Türk çocukları, bugün ve yarın aynı şekilde dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı koyabilir ve bunlara karşı devletlerini koruyabilirler.Ayrıca değişik coğrafyada ve ülkede yaşayan Türk toplulukları birbirlerini tanır, bilir ve severler.

 

0